Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / September 2022 / 2 jaar Blue Deal: hier is de VMM aan de slag

2 jaar Blue Deal: hier is de VMM aan de slag

14-09-2022
De huidige droogte maakt duidelijk dat we het watersysteem, het waterbeheer en watergebruik structureel moeten aanpassen. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering 2 jaar geleden de Blue Deal, een ambitieus plan tegen waterschaarste en droogte. Ook de VMM werkt eraan mee i.s.m. partners.

De Blue Deal komt tot uiting op heel wat verschillende manieren. Zo zetten we o.a. in op het verbeteren van regelgeving, nemen we initiatieven rond onderzoek en monitoring en investeren we in groenblauwe netwerken in Vlaanderen.

De VMM zet haar schouders onder heel wat lopende en geplande acties op het terrein. Een overzicht van deze acties vind je terug op onderstaande kaart. We werken bv. aan de hermeandering van waterlopen om meer water te bergen en creëren natte natuur om water langer vast te houden zodat het beschikbaar is in droge periodes. Ook de proeftuinen droogte dragen sterk bij tot oplossingen. In deze proeftuinen werken bedrijven innovatief samen om volop water te hergebruiken. 

Deze zomer zijn er binnen de Blue Deal enkele nieuwe VMM-projecten opgestart. We nemen je graag mee langs enkele nieuwe werven:

Herinrichting Grote Leibeek aan Webbekomsbroek in Diest

Werken WebbekomsbroekIn augustus startte de VMM met de herinrichting van de Grote Leigracht die een belangrijke rol speelt in de vernatting van het gecontroleerde overstromingsgebied Webbekomsbroek in Diest. Een reeks drempels moeten er zorgen voor de verhoging van het waterpeil. Door drainagegrachten te dempen wordt de afvoer van water beperkt. Een moeraszone van 1,5 km vormt een extra waterberging en geeft aanwezige flora nieuwe kansen.

Lees meer over dit project »

Dexiavijver in Kraainem wordt opnieuw natuurlijke vijverbiotoop

Start werken aan de Dexiavijver in KraainemBegin september zijn de inrichtingswerken aan de voormalige Dexiavijver in Kraainem begonnen. Het project bestaat uit een slibruiming en enkele ingrepen zoals de aanleg van een moeraszone. De vijver vormt op termijn een natuurlijke habitat  voor vissen, watervogels en amfibieën en weer een optimale waterbuffer. 

Lees meer over dit project »

 

Sanering laatste deelgebied Winterbeek focust op vernatting

Dronebeeld WinterbeekIn september starten de VMM, OVAM, ANB en Tessenderlo Chemie nv met de sanering van het vierde en laatste deelgebied van de Winterbeek. Dit laatste traject loopt tot de monding in de Demer, inclusief het natuurgebied van de Kloosterbeemden. Daar wordt een saneringsaanpak gehanteerd die focust op vernatting van het ganse gebied.

Lees meer over dit project »

 

Een overzicht van alle Blue Dealprojecten die de VMM uitvoert »

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.