Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Werken beschermen Webbekomsbroek tegen verdroging

Werken beschermen Webbekomsbroek tegen verdroging

24-08-2022
We worden steeds vaker geconfronteerd met periodes van droogte, waardoor structurele maatregelen nodig zijn. Daarom startte de VMM met werken in het Webbekomsbroek in Diest. De werken maken deel uit van de Blue Deal.

Bescherming tegen wateroverlast en verdroging

De werken vinden plaats in het Webbekomsbroek in Diest, een onderdeel van de Demervallei dat dient als een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) waar bij hevige neerslag overtollig water geborgen kan worden om stroomafwaarts gelegen woongebied te beschermen tegen wateroverlast. Ingrepen uit het verleden, zoals gegraven drainagegrachten, zorgen ervoor dat het Webbekomsbroek last heeft van verdroging. Dat heeft een negatieve impact op de aanwezige natuur.

Om het kostbare grondwater beter op te sparen in het gebied, past de VMM een aantal zaken aan in de waterhuishouding. In de Grote Leigracht wordt een reeks drempels geplaatst om het waterpeil te verhogen. Ook wordt er één oever van die Grote Leigracht afgeschuind over een lengte van bijna 1,5 kilometer. Zo kan er zich daar een moerassige strook met oevervegetatie vormen. Honderden meters kleine drainagegrachten wordt volledig gedempt zodat dat ze geen water meer afvoeren.

Werken Webbekomsbroek

Demerpeil verhoogd

De VMM is momenteel ook bezig met de renovatie van de historische stuwconstructie Grote Steunbeer op de Demer. Na die werken wordt het peil van de Demer verhoogd tot het niveau van voor 1960. Deze ingrepen zullen de grondwaterstanden in het Webbekomsbroek verhogen, waardoor het gebied ook in droge zomers nat genoeg blijft. Samen met de verschillende natuurinrichtingswerken die het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) uitvoert, krijgt waterafhankelijke natuur heel wat extra kansen.

De werken van VMM aan de Grote Leigracht startten half augustus 2022 en zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden, voor eind 2022  afgerond.

Werken Webbekomsbroek bomen

Blue Deal voor meer natte natuur

Het project kadert in de Blue Deal, het ambitieuze programma van de Vlaamse Regering om waterschaarste en droogte in Vlaanderen aan te pakken. Het herstel van gebieden die van nature water vasthouden is een van de cruciale doelstellingen. Door de ondergrond opnieuw als een spons te laten functioneren kan de natte natuur heropleven. Zo kunnen we het water dat tijdens natte perioden valt vasthouden zodat het beschikbaar is in droge perioden.

Benieuwd waar de VMM nog aan Blue Deal projecten werkt? Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg ons op de sociale media.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.