Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / September 2020 / Stap dichter bij klimaatadaptatietool

Stap dichter bij klimaatadaptatietool

08-09-2020
Meer hittegolven, maar ook zeespiegelstijging, meer wateroverlast en droogteperiodes… Klimaatverandering blijft zich onverstoorbaar voltrekken in Vlaanderen. Daarom investeert de VMM verder in de ontwikkeling van de Klimaatadaptatietool. Vorige week heeft de VMM het bestek gepubliceerd zodat offertes nu kunnen opgemaakt worden: de derde stap in onze vijf-stappenaanpak.

Dankzij het Klimaatportaal Vlaanderen weten we al duidelijk waar we welke klimaateffecten kunnen verwachten, en krijgen we ook een indicatie van het tijdspad en de mogelijke gevolgen die ermee gepaard gaan. Maar welke maatregelen neem je het best, of eerst op een specifieke locatie in Vlaanderen? Hoe groot zijn de baten van zo’n ingreep, uitgedrukt in vermeden klimaatimpact? En welke kosten staan daar tegenover?

Daarvoor hebben we een klimaatadaptatietool nodig: een instrument om steden en gemeenten te helpen zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Zo’n adaptatietool  laat toe dat gemeenten maatregelen op maat van hun eigen grondgebied verkennen, bijvoorbeeld om hittte-eilanden in de dorps- of stadskern te beperken of milderen.

In haar nieuwe missie heeft de VMM zich voorgenomen de klimaatadaptatie in Vlaanderen mee te sturen. Daarom zet VMM haar schouders onder de ontwikkeling van zo’n klimaatadaptatietool in een 5-stappenplan:

  1. Klimaatportaal VlaanderenOm de mogelijkheden voor zo’n tool te verkennen, werd in opdracht van VMM een voorstudie uitgevoerd door SWECO.
  2. De resultaten van deze studie werden op 4 december 2019 voorgesteld op de Inspiratiedag Klimaatadaptatie aan een brede groep stakeholders (lokale overheden, studiebureaus en kennisinstellingen, geledingen van de Vlaamse overheid …).

    Vertrekkende van de voorstudie en de noden & wensen geformuleerd door de stakeholders is VMM aan de slag gegaan om het verdere traject uit te tekenen naar de Klimaatadaptatietool Vlaanderen.

  3. Het bestek hiervoor is vorige week gepubliceerd en de offertes worden nog dit najaar geëvalueerd.
  4. In 2021 zullen de kennishiaten rond klimaatadaptatie ingevuld worden met ruimtelijke en modelmatige analyses en vervolgens gebundeld met reeds beschikbaar materiaal in Vlaanderen.
  5. Tot slot zullen web-toepassingen ontwikkeld worden die tegen de zomer van 2022 lokale besturen en andere geïnteresseerden moeten toelaten zich locatie-specifiek te inspireren over klimaatadaptieve ingrepen.

Heb je vragen bij de ontwikkeling van een klimaatadaptatietool voor Vlaanderen? Of wil je graag bijdragen aan dit project? Neem dan zeker contact op met VMM.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van september 2020.

Bekijk alle artikels >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.