Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2019 / Handen in mekaar voor integratie bodemsanering in natuurgebieden

Handen in mekaar voor integratie bodemsanering in natuurgebieden

22-10-2019
Via het nieuwe Europese LIFE-project NARMENA zullen we zes jaar lang onderzoek doen naar oplossingen om (water)bodemsanering af te stemmen op natuurbehoud en waterberging. Samen met OVAM, ANB, Natuurpunt en andere partners zal VMM niet-invasieve, natuurgebaseerde saneringsmethoden uittesten ter hoogte van waterlopen, hun oevers en overstromingsgebieden.

Het LIFE-project NARMENA  staat voor Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity. In het project worden demonstratieprojecten voorzien in de valleien van drie met zware metalen verontreinigde waterlopen:

  • De Winterbeek: regio Scherpenheuvel-Zichem
  • De Laak: regio Geel-Zammel
  • De Grote Calie: regio Turnhout

Deze drie beken stromen door Natura 2000 gebied. Door het aanleggen van fytoremediatievelden en constructed wetlands reduceren we de biobeschikbaarheid van de metalen aanzienlijk waardoor mogelijke risico's voor het ecosysteem worden uitgesloten.

Aan de slag

De VMM is waterloopbeheerder van de Winterbeek en de Laak. Deze waterlopen zijn beide verontreinigd met onder meer arseen en cadmium. We voeren een integrale sanering van deze waterlopen uit. Voor de Winterbeek zijn al 2 fasen afgerond en zal binnenkort een derde fase opgestart worden. Voor de Grote Laak is al een eerste ruiming als voorzorgsmaatregel uitgevoerd en is ondertussen ook gestart met de opmaak van het bodemsaneringproject.  In het kader van NARMENA zullen we, voor de gebieden waar deze beken uitmonden in respectievelijk de Demer en de Grote Nete, constructed wetlands aanleggen. De bedoeling is om de verontreiniging te immobiliseren door het gebied verder te vernatten.

De Grote Calie is stroomafwaarts van de voormalige leerlooierij in Oud-Turnhout verontreinigd met chroom. Op de oevers van de Grote Calie worden twee demonstratieprojecten voorzien:

  • fytoremediatie (immobiliseren van verontreiniging door planten en micro-organismen)
  • een constructed wetland stroomopwaarts van het natuurgebied Winkelsbroek

Hoe verder?

De resultaten en ervaringen van NARMENA zullen ons inspireren om een kader uit te werken voor de toepassing van deze kosteneffectieve nature-based saneringen. Deze resultaten worden vergeleken met conventionele saneringstechieken en de bevindingen worden verspreid binnen de EU zodat we de bevoegde overheden stimuleren om deze technieken (vaker) toe te passen in kwetsbare natuurgebieden.

Partners

Het LIFE-project NARMENA is een partnerverhaal waarbij de VMM de handen in mekaar slaat met lead-partner OVAM, Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, ABO NV., Bio2Clean en ARCHE Consulting bvba.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Logo Europees subsidiëringsprogramma Life.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.