Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2016 / Te veel stikstof in de lucht

Te veel stikstof in de lucht

17-10-2016
Nieuwe cijfers van de VMM geven aan dat er nog steeds te veel stikstof in de lucht zit. Dat draagt bij tot de verstoring van ecologische processen en vormt een bedreiging voor onze biodiversiteit.

Samen met ammoniak en zwaveldioxide zorgt de depositie van stikstofdioxide voor verzuring en vermesting van de bodem. Ten opzichte van 2005 daalt de verzurende depositie wel met een derde. De vermestende depositie daalt met een vijfde. Vooral een verdere reductie van ammoniak zal leiden tot een afname van verzuring en vermesting. 

Ook de oppervlakte natuur met overschrijding van de kritische last voor verzuring en vermesting daalt gestaag. Toch zijn verdere reducties noodzakelijk om de natuur te beschermen.

Onderstaande figuur toont de trend van de oppervlakte natuur met overschrijding van de kritische last vermesting. 

De resultaten van het meetnet verzuring en vermesting in een notendop:

  • alle meetplaatsen respecteren het kritieke niveau van ammoniak, zwaveldioxide en stikstofdioxide;
  • 7 van de 17 meetplaatsen halen de wetenschappelijke aanbeveling voor ammoniak;
  • ammoniak als gasvormige polluent levert nog steeds de grootste bijdrage aan de droge depositie. We zien hoge waarden in regio’s met intensieve veeteelt in West-Vlaanderen en in de Noorderkempen;
  • we meten meer sulfaten in de natte depositie rondom de haven van Antwerpen en aan de kust;
  • de kritische last voor verzuring wordt overschreden op 24 % van de totale oppervlakte natuur;
  • de kritische last voor vermesting wordt overschreden op 82 % van de totale oppervlakte natuur.

In het nieuwe rapport Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest 2015 vind je de volledige analyse van de resultaten van het meetnet verzuring en vermesting.

Lees Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest 2015

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie 17 oktober 2016

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.