Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2016 / Hoe scoort de waterkwaliteit in 2015?

Hoe scoort de waterkwaliteit in 2015?

17-10-2016
Uit de jaarlijkse evaluatie van de oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen blijkt dat in 2015 de emissies door bedrijven, gezinnen en landbouw verder verminderen. Daarmee wordt de trend van de laatste jaren voortgezet.

De daling in lozingen van vervuilende stoffen heeft zijn effect op de waterkwaliteit en zorgt ervoor dat de resultaten voor algemene fysisch-chemische parameters (zoals zuurstof) verbeteren. 

De doelstellingen van het mestactieplan (MAP5; 2015-2018) zullen echter niet gehaald worden in landbouwgebied. MAP5 bepaalt dat in 2018 nog maximaal 5% van de MAP-meetplaatsen de drempelwaarde voor nitraat mag overschrijden. Op dit ogenblik overschrijdt 20% van de meetplaatsen de drempelwaarde (50 milligram nitraat per liter).

Op het vlak van de biologische kwaliteit is de afstand tot het doel nog groot. Slechts 1%  van onze waterlichamen krijgt de kwalificatie goed. 37% is nog steeds slecht voor de biologische kenmerken. Ook de waterbodemkwaliteit volgt de goede evolutie niet helemaal. Het aantal slechte waterbodems vermindert wel, maar het aantal goede en zeer goede daalt. De achteruitgang van de kwaliteit is wellicht een gevolg van de slechtere fysisch-chemische waterbodemkwaliteit van de laatste jaren. Mogelijk heeft de verhoogde concentratie aan olie hier ook mee te maken. Deze olie is onder meer afkomstig van de afbraak van biologisch materiaal zoals takken en bladeren.

De volledige analyse lees je in het rapport ‘Jaarverslag water 2015’. Daarnaast zijn er vier nieuwe thematische rapporten beschikbaar die de bronnen van waterverontreiniging,  nutriënten in landbouwgebied, waterbodem en biologie in detail bespreken.

Lees het Jaarverslag Water 2015

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie 17 oktober 2016

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.