Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest 2015

Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest 2015

Uitgave 10-10-2016In dit rapport lees je alles over de luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest in 2015. De meetwaarden worden getoetst aan de Vlaamse en Europese regelgeving en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook de trend komt aan bod.

De luchtkwaliteit is de laatste jaren verbeterd. Toch zijn we er nog niet. Volgens de Europese regelgeving zijn er problemen voor:

  • stikstofdioxide op plaatsen met veel verkeer
  • zware metalen nabij metaalbedrijven
  • de langetermijndoelstellingen voor ozon.

Maar ook andere stoffen moeten naar omlaag. Vergeleken met de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de concentraties van:

  • ozon op alle meetplaatsen te hoog,
  • fijn stof op bijna alle meetplaatsen te hoog,
  • zwaveldioxide te hoog op de helft van de meetplaatsen.

Bijlagen bij Luchtkwaliteit in het Vlaamse gewest - Jaarverslag Immissiemeetnetten 2015


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.