Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Mei 2020 / VMM op het terrein

VMM op het terrein

05-05-2020
De voorbije weken bleven tientallen medewerkers van de VMM actief op het terrein om de kwaliteit van onze waterlopen en lozingen van bedrijven en RWZI’s te monitoren. Dankzij hun alerte optreden werd recent nog een massale vissterfte op de Schelde voorkomen. Belangrijk werk in bijzondere omstandigheden.

Met de corona-crisis nog in volle gang, is het te vroeg om de impact van de corona-maatregelen op de kwaliteit van onze waterlopen of van ons afvalwater in te schatten. Wat we wel met zekerheid weten, is dat monitoring zeer belangrijk blijft. Dat bleek recent nog toen een verontreiniging in de Schelde vanuit Frankrijk dreigde alle vissen te verstikken. Door hun tijdige optreden is stroomafwaarts en in Gent een ramp voorkomen. Heel belangrijk daarbij is dat terreinmedewerkers van de VMM hun werk in veilige omstandigheden kunnen blijven uitvoeren.

Sporen van corona in afvalwater

Aquafin, die verantwoordelijk is voor de waterzuivering in het Vlaamse gewest, berichtte enkele weken geleden dat ze over heel Vlaanderen sporen van het coronavirus aantreffen in het binnenkomend afvalwater. Het gaat over het zogenaamde erfelijke materiaal van het virus, het RNA. Omdat dat nog blijft bestaan nadat het virus zijn infectievermogen heeft verloren, zeggen deze stalen enkel iets over de verspreiding van het virus, niets over de besmettelijkheid ervan. In het gezuiverde water werden geen virusdeeltjes meer aangetroffen.

Om de volle impact te kunnen analyseren, blijven de medewerkers van de VMM staalnames doen van lozingen van bedrijven en aan RWZI’s. We werken ook mee aan een gemeenschappelijk staalname- en analyseprotocol voor de hele EU, voor de bepaling van corona in afvalwater als indicator voor de volksgezondheid. Er worden ook heel wat inspanningen geleverd om labo’s in verschillende landen op mekaar af te stemmen zodat de data met elkaar vergeleken kan worden. Met het VMM-labo, ook lid van het NORMAN-netwerk, steunen we dit initiatief.

Werken in veilige omstandigheden

VMM op het terrein

Kan er nog veilig op terrein gewerkt worden? Absoluut, maar de staalname bij bedrijven vraagt in deze periode wel extra voorbereiding. De bedrijven worden één voor één gecontacteerd: vindt er nog productie plaats? Kan bij het betreden van het bedrijfsterrein voldoende afstand gegarandeerd worden? Zijn er geen risicovolle aërosolen in de staalnameruimte?

Eens de situatie goed geanalyseerd is en onze terreinmedewerkers ter plaatse gaan, beschikken ze over het nodige beschermmateriaal.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van mei 2020

>> Bekijk alle artikels

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.