Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Maart 2023 / Hergebruik gezuiverd rioolwater: oplossing voor waterschaarste

Hergebruik gezuiverd rioolwater: oplossing voor waterschaarste

09-03-2023
Eind 2022 gaf de Vlaamse Regering investeringssteun aan vijf bedrijven die projecten opzetten om gezuiverd rioolwater (effluent) opnieuw te gebruiken. Nu belandt rioolwater dat door een RWZI wordt gezuiverd weer in onze waterlopen. Daar vloeit het weg. De bedrijven experimenteren met innovatieve processen om dit gezuiverd rioolwater toch te gaan gebruiken, i.p.v. grond- en oppervlaktewater. Een oplossing voor onze waterschaarste.

De bedrijven werken voor de uitvoering van deze experimenten samen met Aquafin, de uitbater van de RWZI’s in Vlaanderen. Dankzij deze steun krijgen bedrijven de financiële ruimte om te innoveren en een pioniersrol op te nemen. Het subsidieprogramma zet de deur open voor bijkomende productie van proceswater of drinkwater. Voorwaarde is wel dat we het risico op negatieve gezondheidseffecten en verspreiding van vervuiling vermijden,” legt Koen Kempenaers van de VMM uit.

De investering maakt deel uit van de Blue Deal, de strijd tegen droogte en waterschaarste.

Blue Future Limburg - de toekomst van drinkwater

Een mooi voorbeeld van innovatie is het project ‘Blue Future Limburg’. Hierin werkt  watertechnologiebedrijf BOSAQ samen met De Watergroep en Aquafin. Samen zetten ze effluent van de RWZI in Sint-Truiden om in veilig en gezond drinkwater. Het project heeft een unieke focus op ‘direct potable reuse, waarbij het tot drinkwater gezuiverde effluent rechtstreeks naar het drinkwaternet gaat.

“Het is een ambitieus doel, maar als het succesvol is, kan dit project als blauwdruk dienen voor direct waterhergebruik in de rest van Europa en de wereld,” stellen Jacob Bossaer, CEO van BOSAQ en Kathleen De Schepper, woordvoerder bij De Watergroep. "In elk bevolkt gebied is afvalwater beschikbaar. Waar water gebruikt wordt, wordt afvalwater geproduceerd en gezuiverd. Dit project sluit de cyclus waarbij het gezuiverd afvalwater voor drinkwaterproductie wordt gebruikt."RWZI

Circeaulair - het water voor morgen

Ook in het westen van Vlaanderen wordt geëxperimenteerd met effluentwater. Met het project ‘Circeaulair’ wil waterbehandelingsbedrijf Ekopak samen met infrastructuurfonds EPICo² (PMV) en Aquafin bedrijven en bedrijventerreinen zoveel mogelijk loskoppelen van het reguliere drinkwaternetwerk.

“Heel wat bedrijven zijn grote waterverslinders die in hun productieprocessen enorm veel water nodig hebben, bv. de voedings-, farma- en chemiesector. Die bedrijven steken momenteel veel energie en kosten in het gebruik van drinkwater voor hun productieprocessen,” zegt Melissa Vanhoecke, Marketing manager bij Ekopak.

Via een waterbehandelingsinstallatie bij de RWZI van Ieper wil Ekopak het effluentwater omzetten in proceswater voor de industrie. Van daaruit komt een nieuw leidingnetwerk dat het proceswater rechtstreeks naar het bedrijf of bedrijvenpark transporteert. Dit leidingnetwerk verzekert de aanvoer van het gerecycleerd proceswater.

"Met Circeaulair geven we bedrijven de kans om volledig over te stappen naar duurzaam water, onafhankelijk van het net. We stomen bedrijven klaar voor de toekomst en zorgen ervoor dat ze veel minder kwetsbaar zijn in periodes van waterschaarste," vertelt Ekopak.

Andere effluentprojecten

Andere projecten die van start gaan:

  • In Langemark-Poelkapelle vervangt Milcobel een aanzienlijk deel van zijn drinkwater, dat het momenteel gebruikt in bedrijfsprocessen, door gezuiverd afvalwater.
  • In Antwerpen wordt het rioolwater van huishoudens gezuiverd tot proceswater voor bedrijven in het Antwerps havengebied.
  • In Aalst focussen Farys en De Watergroep op de verdere zuivering van Aalsters afvalwater om het vervolgens als een batterij ondergronds op te slaan om bijvoorbeeld in de zomer genoeg drinkwater aan de kust te garanderen.

Maak kennis met de 5 effluentprojecten »

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.