Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / December 2020 / LEZ zorgt voor minder roet in de lucht

LEZ zorgt voor minder roet in de lucht

15-12-2020
De lage-emissiezones in Antwerpen en Gent zorgen voor een gevoelige afname van roet in de lucht. Niet alleen een opsteker voor de gezondheid (roet is een kankerverwekkende stof) maar ook voor de klimaatopwarming.

Voertuigen met verbrandingsmotoren stoten vervuilende stoffen uit. Door lage-emissiezones (LEZ) in te voeren, hebben Antwerpen en Gent de meest vervuilende voertuigen uit de stad geweerd met de bedoeling de luchtkwaliteit te verbeteren. Hierdoor zijn veel vervuilende voertuigen versneld uit het wagenpark verdwenen en werd de vergroening van het wagenpark bevorderd.  Dit zorgt niet enkel in die lage-emissiezones voor een betere luchtkwaliteit, maar ook in de rest van Vlaanderen. 

Vooral het gehalte aan roet (zwarte koolstof) daalde in de omgevingslucht. Een belangrijke bevinding, want roet is een kankerverwekkende stof. De luchtkwaliteit verbetert ook op andere vlakken:

  • VuurkorfDe concentratie van stikstofdioxide daalde in Antwerpen de laatste 10 jaar met 25 tot 36 %. In Gent zien we een daling van gemiddeld 25 %.
  • Ook fijn stof nam gevoelig af. Voor Antwerpen dalen de concentraties (van de fractie kleiner dan 2,5 µm) met meer dan een derde. Ook in Gent zien we een gevoelige afname.
  • Verder berekenden we ook hoeveel roet afkomstig is van houtverbranding. Uit de cijfers volgt dat op sommige plaatsen in Antwerpen meer dan een vijfde afkomstig is van houtstook.  

We zijn er evenwel nog niet:

  • zowel in Antwerpen als in Gent zijn er langs drukke wegen nog steeds overschrijdingen van de Europese grenswaarde voor stikstofdioxide,
  • in de Gentse Kanaalzone zijn er enkele lokale overschrijdingen van de Europese grenswaarde voor fijn stof in industriegebied,
  • we zijn nog ver verwijderd van de (strengere) advieswaarden die de Wereldgezondheidsorganisatie voor fijn stof oplegt.

Toch zien we in de resultaten vooral dat een doorgedreven beleid zorgt voor een betere luchtkwaliteit, met een vermindering van de klimaatopwarming als pluspunt. Deze positieve resultaten kunnen ook andere gemeentes inspireren om na te denken over hun verkeersbeleid.

 LEZ

Om het lokaal milieubeleid van de gemeentes te ondersteunen, werkt de VMM het Europees project CityTRAQ uit. Doel is om samen met steden en gemeenten:

  • de inschatting van de huidige situatie te verbeteren;
  • nieuwe tools in te zetten voor het plannen van milieubeleid.

In de aanloop naar dit project verbeteren we komende jaren al onze luchtkwaliteitskaarten door meer accurate verkeersgegevens in te voeren. Daarvoor gebruiken we ook de nieuwste informatie van geconnecteerde toestellen (Internet of Things-devices). Dit laat toe om de impact van recente ingrepen zoals circulatieplannen, verkeersingrepen, snelheidsreducties te visualiseren;

Het CityTRAQ-concept werd reeds goedgekeurd door de Europese Commissie. VMM werkt samen met enkele steden en kennisinstellingen een volledig voorstel uit tegen 15/02/2021.

Lees meer in deze rapporten:

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van december 2020.

Bekijk alle artikels >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.