Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone 2019

Luchtkwaliteit Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone 2019

Uitgave 19-10-2020Dit rapport bespreekt de luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone in 2019. Stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof worden getoetst aan de Europese regelgeving en de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rapport bespreekt ook de trend van de afgelopen jaren en de voornaamste bronnen van de polluenten.

Cover jaarrapport luchtkwaliteit Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone 2019De voornaamste conclusies:

  • De industrie is de grootste emissiebron in de Gentse kanaalzone. De huishoudens (vooral door houtverbranding in open haarden en kachels) en het verkeer hebben de grootste bijdrage in de rest van de Gentse agglomeratie en Gent-centrum.
  • De gemeten concentraties stikstofdioxide (NO₂) blijven dalen. Enkel langs drukke wegen worden de Europese jaargrenswaarden overschreden. NO₂ is vooral afkomstig van industrie en verkeer.
  • Voor fijn stof (PM₁₀) worden de Europese grenswaarden enkel lokaal, dichtbij bedrijven overschreden. De WGO-advieswaarden worden nergens gehaald. De jaargemiddelden schommelen de laatste jaren, maar dalen licht. PM₁₀ is vooral afkomstig van industrie, op- en overslag, huishoudens en verkeer. 
  • Voor fijn stof (PM₂,₅) worden de Europese grenswaarden gerespecteerd, maar de WGO-advieswaarden niet. De jaargemiddelden zijn op bijna alle meetplaatsen licht gedaald. PM₂,₅ is vooral afkomstig van industrie en huishoudens.
  • Voor zwarte koolstof/elementair koolstof zijn de gemeten jaargemiddelden met 36 tot 44% gedaald sinds 2012. Zwarte koolstof is vooral afkomstig van industrie, verkeer en huishoudens.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.