Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie – jaarrapport 2019

Luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie – jaarrapport 2019

Uitgave 30-11-2020Dit rapport bespreekt de luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie in 2019. Stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof worden getoetst aan de Europese regelgeving en de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rapport bespreekt ook de trend van de afgelopen jaren, de voornaamste bronnen van de polluenten, het effect van houtverbranding en het effect van de lage-emissiezone.

Cover rapport luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie – 2019De voornaamste conclusies:

  • In 2019 werd de Europese jaargrenswaarde gerespecteerd voor NO2 op de automatische meetplaatsen. De metingen met passieve samplers en de modelkaarten tonen nog overschrijdingen aan voor NO2 op verkeersintensieve locaties. Voor PM10 en PM2,5 wordt de Europese regelgeving gerespecteerd, maar de WGO-advieswaarden liggen nog buiten bereik. 
  • De invoering van de LEZ op 1 februari 2017 heeft ervoor gezorgd dat de concentraties zwarte koolstof tussen 2016 en 2019 lokaal extra daalden. Voor NOzijn er geen eenduidige aanwijzingen dat de LEZ voor een extra lokale daling van de concentraties zorgde. 
  • Tussen 2005 en 2018 is de uitstoot gedaald van stikstofdioxides NO2 (-42%), primair fijn stof PM10 (-32%), primair fijn stof PM2,5 (-37%) en elementair koolstof EC (-66%). Dat komt grotendeels door de introductie van milieuvriendelijkere en efficiëntere voertuigen.
  • Houtverbranding is een belangrijke bron van PM10, PM2,5 en zwarte koolstof. De bijdrage van houtverbranding aan zwarte koolstof varieert op de Antwerpse meetplaatsen tussen 12% en 22% op jaarbasis.

Bekijk ook de globale evaluatie van LEZ door het departement Omgeving


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.