Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / December 2015 / Uitstoot luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen blijft dalen

Uitstoot luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen blijft dalen

17-12-2015
In 2014 werden in Vlaanderen opnieuw minder luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen geloosd. Daarmee wordt de algemeen dalende tendens sinds 2000 voortgezet. Dat blijkt uit het jaarrapport ‘Lozingen in de lucht 2000-2014’.

De broeikasgasemissies zijn in 2014 ten opzichte van het jaar 2000 met 14% gedaald. Algemeen is over de hele periode een dalende trend merkbaar, maar er treden wel schommelingen op. Die zijn dan onder meer te wijten aan meteorologische en economische omstandigheden.

Voor de meerderheid van de luchtverontreinigende stoffen nam in de periode 2000-2014 het relatieve aandeel van de huishoudens en het verkeer nog toe. Er worden in deze sectoren wel maatregelen genomen om de uitstoot te verminderen, maar ze wegen niet altijd op tegen de toenemende activiteit. Zo is de impact van het toenemende houtverbruik als verwarmingsbron duidelijk merkbaar in de toename van het aandeel van de emissies door de huishoudens.

Het rapport Lozingen in de lucht 2000-2014 geeft je een overzicht van de uitstoot van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen voor de sectoren: industrie en energie,  gebouwenverwarming, verkeer, off-road machines, land- en tuinbouw, natuur en landgebruik. Per thema gaan we dieper in op de emissies van specifieke parameters en het aandeel van de onderscheiden bronnen daarin. Ten slotte wordt stilgestaan bij de internationale rapporteringen en ontwikkelingen.

Lees Lozingen in de Lucht 2000-2014.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie 17 december 2015

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.