Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / December 2015 / Luchtkwaliteit in Vlaanderen verbetert

Luchtkwaliteit in Vlaanderen verbetert

17-12-2015
Vlaanderen haalt voor het eerst de Europese doelstellingen voor fijn stof, maar wegverkeer blijft voor hoge concentraties stikstofoxiden en zwarte koolstof zorgen. Die conclusies lees je in het nieuwe rapport ‘Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest in 2014’.

Hoe scoort de luchtkwaliteit in 2014 ?

De Vlaamse luchtkwaliteit verbetert stelselmatig. Vlaanderen haalt voor heel wat stoffen de Europese doelstellingen. Voor fijn stof werd zelfs voor het eerst op alle meetplaatsen het maximaal toegelaten aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde gerespecteerd. De luchtconcentraties van ozon, arseen, cadmium en nikkel moeten wel nog verder afnemen om overal aan de Europese doelstellingen te voldoen. In Antwerpen voldeden de concentraties van stikstofdioxide aan de toegelaten soepeler norm geldig tot 31/12/2014. Ten opzichte van de Europese grenswaarde die sinds 1 januari 2015 van kracht is, is er wel sprake van overschrijding.

De VMM meet de luchtkwaliteit ook op een aantal plaatsen met veel verkeer. De resultaten weerspiegelen de werkelijke uitstoot van het wegverkeer. Daarbij zien we vooral hogere concentraties van zwarte koolstof en stikstofoxiden dan gemiddeld in de rest van Vlaanderen. Beide stoffen zijn dan ook vooral afkomstig van verkeer. Ook de modellen geven een duidelijke verhoging aan van deze stoffen op verkeersintensieve locaties en in nauwe straten.

Meer inspanningen nodig om de volksgezondheid te beschermen

Wanneer we de meetresultaten van 2014 vergelijken met de richtwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie zien we dat ze voor heel wat stoffen nog ver buiten bereik liggen. Zelfs voor stoffen die ruim voldoen aan de wettelijke Europese normen. De WGO-richtwaarden zijn strenger, maar niet bindend. Ze houden ook geen rekening met technische of economische beperkingen en hebben als enig doel de gezondheid van de mens te beschermen.

Lees Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest in 2014

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie 17 december 2015

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.