Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest 2014

Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest 2014

Uitgave 17-12-2015Hoe scoort de luchtkwaliteit in 2014? Dit rapport behandelt de meetgegevens van de verschillende Vlaamse luchtmeetnetten in 2014.

De cijfers bevestigen dat de Vlaamse luchtkwaliteit stelselmatig verbetert. Vlaanderen haalt in 2014 voor heel wat stoffen de Europese doelstellingen. Het maximaal toegelaten aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor fijn stof werd voor het eerst op alle Vlaamse meetplaatsen gerespecteerd.

De afzonderlijke hoofdstukken in het rapport bespreken de voornaamste luchtvervuilende stoffen. De resultaten worden getoetst aan de wettelijk bindende Vlaamse en Europese grens- en streefwaarden. Een vergelijking van de resultaten met de richtwaarden gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) laat een gezondheidskundige toetsing toe. Verder komt de evolutie van de luchtkwaliteit over de jaren heen aan bod.

Daarnaast beschrijft het rapport ook de algemene trend van de luchtkwaliteit in Vlaanderen, de geografische spreiding van de luchtverontreiniging en de belangrijkste aandachtspunten op het vlak van de luchtkwaliteit.

Bijlagen bij Luchtkwaliteit in het Vlaamse gewest - Jaarverslag Immissiemeetnetten 2014


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.