Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / April 2020 / Voorbereiding droogteaanpak gaat door

Voorbereiding droogteaanpak gaat door

02-04-2020
De voorbije droge zomers leerden ons dat we moeten werken aan maatregelen om Vlaanderen weerbaarder te maken voor periodes met waterschaarste. Daarom bereidt de VMM, samen met heel wat partners, verschillende maatregelen voor. Die moeten ervoor zorgen dat enerzijds de kans dat we met waterschaarste geconfronteerd worden en anderzijds de schade in periodes met waterschaarste zo laag mogelijk is.

Een cocreatietraject is opgestart om samen met de betrokken sectoren, maatschappelijke actoren en verschillende beleidsdomeinen een actielijst op te maken om waterschaarste te voorkomen. De lijst zal deel uitmaken van de stroomgebiedbeheerplannen en de acties omvatten waar alle partijen zich toe engageren voor de periode 2022-2027.

Maar preventieve maatregelen alleen zullen niet volstaan. We moeten ons ook voorbereiden op periodes van waterschaarste en maatregelen voorzien om de schade in aanloop naar en tijdens waterschaarste te beperken. De vraag naar en het aanbod aan water beter in evenwicht brengen is de basis van de acties om Vlaanderen te wapenen tegen droogte.

In 2020-2021 wordt gewerkt aan:

  • een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste, samen met De Vlaamse Waterweg, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Departement Omgeving, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, het Departement Landbouw en Visserij, en het Agentschap Natuur en Bos;
  • een strategisch plan waterbevoorrading als een instrument om de vraag naar water in te vullen;
  • droogtekanskaarten die voor heel Vlaanderen de kans op droogte weergeven en de impact van de klimaatverandering inschatten;
  • een communicatieplatform waterbesparing en droogte;
  • een dashboard voor de informatieontsluiting in aanloop naar en tijdens een periode van waterschaarste;
  • onderzoek naar prijsprikkels die verschillende doelgroepen kunnen aanzetten tot een zuiniger watergebruik;
  • onderzoek naar de haalbaarheid van een aangepast lozingenbeleid in functie van droogte;
  • ontwikkeling van kaders voor het gebruik van bemalingswater en effluentwater;
  • de Proeftuinen droogte waarbij bedrijven, in samenwerking met elkaar, innovatie en duurzaam watergebruik in hun bedrijfsvoering opnemen.
VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van april 2020.

Bekijk alle artikels>>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.