Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / April 2020 / Waterschade voorkomen door inzet GOG’s

Waterschade voorkomen door inzet GOG’s

02-04-2020
Begin maart zorgde de aanhoudende regen op verschillende plaatsen voor wateroverlast in Vlaanderen. Het aantal getroffen woningen bleef gelukkig beperkt. Dat is mede te danken aan de gecontroleerde overstromingsgebieden. In totaal borg de VMM tijdelijk 11.500.000m³ water in 42 overstromingsgebieden (ofwel 1m water hoog op 2.300 voetbalvelden). Daardoor werd de waterschade beperkt in onder meer Ieper, Stevoort, Halen, Diest en Aarschot.

Van 27 januari tot en met 13 maart 2020 kende Vlaanderen, na een lange droge periode, enkele weken met veel neerslag. In totaal viel over de hele periode 160 tot 256 liter per vierkante meter. De grootste hoeveelheid viel tussen 4 en 6 maart uit de lucht. Geen uitzonderlijke hoeveelheid, maar 18 tot 38 liter op 48u zorgt wel voor hoge waterstanden en kans op overstromingsschade.

Daarom sprak de VMM 42 van haar 51 gecontroleerde overstromingsgebieden aan. De vulling van de meeste gebieden bleef beperkt. Voor 13 gebieden was de vulling meer dan 25% van de totale capaciteit. Voor 6 gebieden werd meer dan 50% van de capaciteit benut. In Ieper werd de volledige capaciteit van de Verdronken weiden aangesproken, anders zou een groot deel van het centrum van Ieper onder water gestaan hebben. Ook in het Demerbekken werden de GOG’s sterk gevuld om de lagere zones van de centra van onder meer Stevoort, Halen, Diest en Aarschot te beschermen.

De VMM bewaakt haar wachtbekkens 24/24 van op afstand, met een automatische sturing om de beschikbare bergingscapaciteit zo optimaal mogelijk te gebruiken. Cruciaal daarbij is dat de gecontroleerde overstromingsgebieden tijdig, maar niet te vroeg ingezet worden. Bij een te snelle vulling van de overstromingsgebieden blijft er namelijk geen capaciteit meer over om de hoogste pieken op te vangen.

Overstromingsgebieden deel van een ruimere strategie

Het inzetten van gecontroleerde overstromingsgebieden is natuurlijk maar één onderdeel van de globale strategie om overstromingsschade te voorkomen. In Vlaanderen zetten we in op verschillende sporen om het overstromingsrisico duurzaam te verlagen:

  • Preventie blijft het belangrijkste spoor: de toepassing van de watertoets; bestaande woningen aanpassen om schade te voorkomen; en ruimte voorzien om water langer vast te houden en te laten infiltreren in de bodem.
  • Protectie of bescherming: hierbij zorgt infrastructuur voor bescherming tegen waterschade.  Naast GOG’s blijven ook dijken cruciaal om woonkernen te beschermen en zorgen pompgemalen voor ontwatering van laaggeleden gebieden waar geen gravitaire afvoer mogelijk is.
  • Paraatheid: door de voorspellingen van waterstanden en overstromingen op www.waterinfo.be kunnen hulpdiensten en lokale overheden zich voorbereiden om in te grijpen waar nodig.
VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van april 2020.

Bekijk alle artikels>>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.