Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / April 2020 / Veterinaire antibiotica in water

Veterinaire antibiotica in water

02-04-2020
Geneesmiddelen zijn noodzakelijk voor de gezondheid van mens en dier, maar komen na gebruik ook soms in de waterketen terecht. Na een eerder onderzoek naar de aanwezigheid van humane geneesmiddelen in de waterketen (2017), heeft de VMM nu de impact van geneesmiddelen voor dieren onderzocht. Wat blijkt? Zowel in oppervlaktewater, als in grondwater worden veterinaire antibiotica vastgesteld. Maar dit vormt momenteel geen risico voor de drinkwaterproductie in Vlaanderen.

Het rapport Veterinaire antibiotica in water 2017-2018 vat de verschillende onderzoeken samen die de VMM uitvoerde naar de aanwezigheid van veterinaire antibiotica in de waterketen in Vlaanderen.

In oppervlaktewater werden 22 verschillende antibiotica in uiteenlopende concentraties (tussen de 1 en 1000 ng/l) teruggevonden. Een nanogram is gelijk aan 10-9 g, ofwel 0,000 000 001 gram. Er werden maximaal 10 verschillende van de 58 onderzochte stoffen op 1 meetpunt aangetroffen.

In grondwater werden maximaal 3 verschillende geneesmiddelen per meetpunt vastgesteld. Ook de vastgestelde concentraties in grondwater zijn eerder laag en bedragen maximum 52 ng/l.

Cover rapport veterinaire antibioticaMaar ondanks de lage concentraties is de aanwezigheid van de stoffen in oppervlakte- en grondwater een belangrijke indicator voor de afspoeling van mest.

Op basis van de huidige onderzoeksresultaten, blijkt antibioticaresistentie van indicatorbacteriën (zoals E. coli) van ondergeschikt belang te zijn. Het wordt hooguit sporadisch vastgesteld in grondwater (1 op 29). In oppervlaktewater komt resistentie relatief weinig voor, maar werden er wel bacteriën gevonden die resistent zijn tegen meerdere antibiotica.

Geen risico voor drinkwaterproductie vastgesteld

Ook het oppervlakte- en grondwater bestemd voor de productie van drinkwater werd onderzocht. De beperkte aanwezigheid van veterinaire antibiotica vormt momenteel geen risico voor het drinkwater geleverd in Vlaanderen. Het spreekt voor zich dat verdere opvolgcontrole aangewezen blijft.

Lees Veterinaire antibiotica in water 2017-2018

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van april 2020.

Bekijk alle artikels>>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.