Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf je als milieuprofessional graag op de hoogte van de activiteiten en rapporten van de VMM? Abonneer je dan op de VMM-nieuwsbrief en we bezorgen jou maandelijks een overzicht van het belangrijkste nieuws.

Op weg naar waterweerbaarheid: inzichten van de Europese Waterconferentie

Op 12 maart vond in Leuven de Europese Waterconferentie plaats, onder de titel 'Speeding up to a water resilient Europe'. Ruim 200 beleidsmakers en experts van de watersector uit heel Europa namen deel aan dit evenement, georganiseerd door de VMM voor het Belgisch EU-voorzitterschap. De conferentie bood waardevolle perspectieven en inzichten over waterweerbaarheid in Europa.

Lees verder...

CIW-event inspireert rond klimaatadaptief waterbeleid

We moeten inventief zijn om ons waterbeleid klaar te maken voor de klimaatverandering. Daarom bracht de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) woensdag 7 februari 2024 tal van belanghebbenden samen in Brussel. Experts konden de meer dan 150 aanwezigen inspireren voor een klimaatadaptief waterbeleid.

Lees verder...

‘Een duurzame waterketen houdt rekening met alle noden’

Klimaatverandering dwingt ons om anders na te denken over ons watergebruik. De transitie naar circulair water in Vlaanderen is ingezet. VMM-experte Tania Verhoeve geeft inzicht in de uitdagingen waar we voor staan en welke stappen er in Vlaanderen worden genomen om circulair watergebruik meer in ons DNA op te nemen.

Lees verder...

Nog exact een maand … en dan begint de Week van het Water 2024

Nog één maand en dan is het zover. Op 22 maart, de dag die wereldwijd erkend wordt als Wereldwaterdag, zetten we in Vlaanderen een tandje bij om het waterbewustzijn onder de Vlaamse burgers te vergroten via onze Week van het Water. Een hele week lang, en zelf iets langer, benadrukken we het belang van water in onze regio en moedigen we organisaties en partners aan om hun eigen werking rond water in de kijker te zetten.

Lees verder...

Realtime metingen luchtkwaliteit: hulpinstrument bij evaluatie mobiliteitsmaatregelen

Sinds de start van 2024 houdt de stad Gent de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten met behulp van 15 nieuwe sensorboxen die realtime metingen uitvoeren. De sensoren zijn ontworpen om de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in de lucht te meten, een schadelijke stof voornamelijk afkomstig van wegverkeer. De komende twee jaar worden de sensoren op verschillende locaties in Gent ingezet. De VMM bewaakt de kwaliteit van de sensoren en biedt toegang tot de resultaten.

Lees verder...

VMM beloont klimaatbestendige projecten op Openbaargroen-Awards

Steden en gemeenten kunnen hun inwoners beter beschermen tegen de effecten van klimaatverandering door gericht adaptieve maatregelen in te plannen en uit te voeren. Een klimaatbestendig project heeft als doel de gevolgen van klimaatuitdagingen zoals wateroverlast, droogte en hittestress lokaal in te perken. Waar mogelijk slaagt zo’n project er ook in om de impact in de ruimere omgeving te milderen op lange termijn. In hun rol als inrichter van het openbare domein, spelen steden en gemeenten een cruciale rol in de verwezenlijking van een klimaatbestendige leefomgeving. Daarom stimuleert en beloont de VMM klimaatbestendige openbaargroenprojecten voortaan met een label.

Lees verder...

Betere waterkwaliteit via slimme data-analyse

Met ondertussen 100 sensoren in onze waterlopen meet de VMM continu de temperatuur, het pH-niveau, het zuurstofgehalte, de troebelheid en de conductiviteit. Dit genereert een grote hoeveelheid data die een efficiënte analyse en interpretatie vergen. Met behulp van slimme data-analyse kunnen we sneller en gerichter alarm slaan bij incidenten.

Lees verder...

Wijziging wetgeving heffingen stimuleert waterhergebruik

Hergebruik van (afval)water speelt een zeer belangrijke rol in de strijd tegen droogte en waterschaarste. Om dat hergebruik te stimuleren werden een aantal financiële obstakels in de wetgeving heffingen weggewerkt. Meteen werden ook een aantal andere nodige wijzigingen ingevoerd. Door onder andere het optimaliseren van bemonsteringscampagnes, stemden we de heffingen bovendien beter af op het “vervuiler betaalt”-principe. De wijzigingen gingen in vanaf 1 januari 2024.

Lees verder...

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.