Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Waterbeheerswerken aan de Mark

Waterbeheerswerken aan de Mark

19-02-2021
De hoogwaterperiodes van de voorbije weken zorgden ook aan de Mark in Herne, Galmaarden en Viane voor heel wat ondergelopen weides en akkers. Vroeger werden ook een aantal woningen in de dorpskernen getroffen door wateroverlast. Daarom startte de VMM na de grote overstromingen in 2010 met de uitwerking van een totaalplan. Ondertussen is de eerste fase van de werken afgerond in het stroomgebied van de Mark.

Dit totaalplan treft verschillende maatregelen over de volledige lengte van de Mark: beschermdijken, een winterbed, vier nieuwe vispassages en drie nieuwe gecontroleerde overstromingsgebieden.

In Galmaarden werd er afwaarts het centrum over een lengte van 800m een winterbed uitgegraven. Zo wordt de opstuwing vermeden die regelmatig problemen gaf in Galmaarden centrum. Het water wordt dan ook in de vallei geborgen waar dit geen schade aan de woningen veroorzaakt. Staat het water heel hoog, dan kan de Mark de meanders afsnijden. Er werd ook een beschermdijk aangelegd in het centrum van Galmaarden om lokaal enkele huizen te beschermen. 

Dronebeeld werken Galmaarden

Dronebeeld van de uitgevoerde werken afwaarts centrum Galmaarden bij lage waterstanden op de Mark waarop het winterbed duidelijk zichtbaar is

Aan de hand van onze peilmetingen van de voorbije dagen zien we dat het winterbed afwaarts het centrum en de Driscartmolen voor een peildaling van ongeveer 30 cm zorgde. Dat was wat we verwachtten op basis van onze modellering. Op de dronebeelden zie je duidelijk het positief effect in het centrum. Terwijl de Mark overal buiten zijn oevers treedt, zijn er in het centrum van Galmaarden geen problemen.

Dronebeeld overstromingen Mark

 

Dronebeeld 29 januari 2021 van de overstromingen in de vallei van de Mark afwaarts Galmaarden

 

 

Driscartmolen

 

Driscartmolen in Galmaarden

 

 

 

 

Ook in Herne werd in 2020 de beschermdijk aangelegd. Daarbij werd de Mark meanderend een aantal meter opgeschoven. De opgehoogde oever werd plaatselijk opnieuw afgegraven naar zijn oorspronkelijke niveau om de Mark meer ruimte te geven.

De werken bewezen ook hier al hun nut.  Het waterpeil in de “Oude Mark” achter de woningen bleef ruim een halve meter lager dan op de Mark.

Dronebeeld overstromingen Herne

 

Dronebeeld 29 januari 2021 van de overstromingen in Herne ter hoogte van de uitgevoerde beschermingswerken

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschermingsdijk Herne

 

Beschermingsdijk in Herne langs de Mark

Het was al van 2010 geleden dat ons bestaande gecontroleerde overstromingsgebied  aan de gewestgrens in het meest stroomopwaartse stuk nog eens werd gevuld.  Deze keer gelukkig maar voor 50 %. Door de werken zijn de gebouwen beter beschermd en krijgt de Mark zoveel mogelijk ruimte om te overstromen zonder dat er schade is aan gebouwen. Ondanks al deze maatregelen kunnen problemen bij zware overstromingsevents jammer genoeg nooit volledig uitgesloten worden. Kritieke overstromingen in januari 2021 zijn gelukkig wel uitgebleven dankzij alle genomen maatregelen.

Dronebeeld GOG Mark

 

Dronebeeld 29 januari 2021 van het gecontroleerde overstromingsgebied op de Mark

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.