Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Maarkebeek onder handen genomen om overstromingsrisico te beperken

Maarkebeek onder handen genomen om overstromingsrisico te beperken

15-02-2021
De bedding verbreden, bruggen waar het water niet onderdoor kan wegnemen en een nieuwe koker onder de N8 plaatsen. Met deze maatregelen voor de Maarkebeek gaat de VMM dit voorjaar van start. Ze vormen onderdeel van een grotere puzzel om het overstromingsrisico in Oudenaarde en Maarkedal in de toekomst te verminderen.

Wegnemen bruggen

Tussen de N8 en de monding in de Schelde zorgen een drietal bruggen (kruisjes op de kaart) over de Maarkebeek voor problemen bij hevige regenval. Omdat er te weinig water onder de bruggen door kan, wordt het waterpeil er opgestuwd met wateroverlast tot gevolg in de woonwijken en industriële gebieden langs de Maarkebeek. De bruggen worden door de stad Oudenaarde ofwel weggenomen of vervangen door bruggen die hoger boven het water uitkomen.

Maarkebeek

Maarkebeek 2

Nieuw winterbed

Over een lengte van 520 meter tussen de N8 en de monding in de Schelde (rode strook tussen blauwe lijnen op kaart) zal een zogenaamd ‘winterbed’ aangelegd worden. Hierbij wordt de bedding van de waterloop verbreedt maar niet tot op het bodempeil van de waterloop (zie figuur onder). Het verbreden van de Maarkebeek op die plaats kan de maximale waterpeilen significant doen dalen.

Maarkebeek 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpassing koker N8

De huidige koker onder de N8 is slechts 4,5m breed en wordt vervangen door een koker die niet alleen 7m breed, maar ook een stuk hoger is.

Maarkebeek 4

Waarom werken aan de Maarkebeek?

In 2010 overstroomde de Maarkebeek met zware wateroverlast in Oudenaarde en Maarkdal tot gevolg. De VMM vond de stad Oudenaarde, de gemeente Maarkedal en de provincie Oost-Vlaanderen bereid om de krachten te bundelen en het engagement aan te gaan om tot een oplossing te komen. Dat engagement lees je in het riviercontract. Alle acties die konden genomen worden in het valleigebied staan erin opgelijst en per actie is ook een initiatiefnemer aangewezen.

Planning

Tot april 2021 zullen er voorbereidende werken aan de N8 uitgevoerd worden. Het gaat vooral om leidingen die verplaatst worden, ondermeer door een gestuurde boring onder de Maarkebeek. Na de passage van de Ronde Van Vlaanderen op 4 april 2021 zal de N8 onderbroken worden voor alle verkeer, in functie van de aanleg van de nieuwe koker. Deze werken, uitgevoerd door Agentschap Wegen en Verkeer, zullen tot eind juni 2021 in beslag nemen.

Na het bouwverlof (augustus 2021) tot het einde van dit jaar zullen de werken langs de Meersbloem-Leupegem (winterbed) en de Meersbloem-Melden (nieuwe brug) uitgevoerd worden.

Gedurende de werken aan de N8 (Berchemweg) zal alle gemotoriseerd verkeer omgeleid worden via de N453 die parallel loopt met de N8 (aan de andere zijde van de Schelde). 

  • Doorgaand verkeer via de N453
  • Plaatselijk verkeer vanuit Oudenaarde zal via de N453 omgeleid worden om de N8 ten westen van de werken te bereiken (via Kerkhove en Berchem)
  • Plaatselijk verkeer vanuit Kluisbergen zal via de N453 omgeleid worden om de N8 ten oosten van de werken te bereiken (via Berchem - Kerkhove)
  • Plaatselijk verkeer vanuit Ronse zal via de N36 (ipv de N60) omgeleid worden om de N8 ten westen van de werken te bereiken (via Berchem en Melden)
  • Fietsers zullen omgeleid worden via Meersbloem-Melden en Meersbloem-Leupegem

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.