Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / GOG Bosbeek oplossing voor wateroverlast centrum Neeroeteren

GOG Bosbeek oplossing voor wateroverlast centrum Neeroeteren

12-02-2021
De Bosbeek en de Witbeek veroorzaken regelmatig ernstige wateroverlast in het centrum van Neeroeteren. Omdat alleen lokale maatregelen niet volstaan, is de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) aan de Broekziepenstraat noodzakelijk om de overstromingsrisico’s van deze twee beken te verminderen. Ook meer opwaarts zetten we in op optimale benutting van de waterbergingscapaciteit van het valleigebied.

In 2010, 2014, 2016,… keer op keer overstroomden de Bosbeek en de Witbeek, met wateroverlast in het centrum van Neeroeteren tot gevolg. Sindsdien zijn er al heel wat lokale maatregelen uitgevoerd om specifieke knelpunten in het centrum op te lossen, of ze zijn in voorbereiding, zoals een bypass aan de Neermolen. Recent is nog het slib geruimd, afwaarts Neeroeteren. Maar die maatregelen volstaan niet.

Dat blijkt uit studiewerk van de VMM waarbij verschillende scenario’s zijn berekend. De aanleg van een GOG stroomopwaarts van de Broekziepenstraat is noodzakelijk om de overstromingsrisico’s van zowel de Bosbeek als de Witbeek te reduceren, onder meer langs de Sint-Lambertuskerkstraat, de Langerenstraat en de Kloostersteeg.

Hoe kan GOG wateroverlast vermijden?

Als er vanuit de Bosbeek overstroming dreigt in het centrum van Neeroeteren, wordt een deel van het water afgeleid naar de lager gelegen vallei van de Witbeek. Een stuwconstructie op de Witbeek beperkt in periodes van hoogwater de hoeveelheid water dat richting de dorpskern stroomt en de bergingscapaciteit van het overstromingsgebied wordt benut. Ter hoogte van deze stuwconstructie zorgt een dwarsdijk ervoor dat water tijdelijk opgespaard kan worden.

Het overstromingsgebied zal aan de rand begrensd worden door de natuurlijke maaiveldhoogtes of door dijken met bijhorende afwateringsgrachten, zodat alle woningen bij maximale vulling beschermd worden. Om te vermijden dat het water uit het overstromingsgebied toch via de Bosbeek richting Neeroeteren zou doorstromen, wordt de bestaande dijk op de linkeroever van de Bosbeek waar nodig verhoogd.

In de opwaartse zone van het overstromingsgebied wordt een sedimentvang voorzien. Dit is concreet een plaatselijk verbreding en verdieping van de waterloop. Door deze aangepaste inrichting wordt de watersnelheid vertraagt en bezinkt het aanwezige sediment. Deze inrichting voorkomt dat sediment afgezet wordt in het overstromingsgebied of aan de constructies die belangrijk zijn voor de regeling van de waterafvoer.

In het kader van het stroomgebiedbeheerplan wordt het overstromingsgebied afgebakend. Deze afbakening is nodig om de financiële instrumenten (o.a. de vergoedingsplicht) te kunnen inzetten. Op die manier wordt een vergoeding voorzien voor de eventuele minwaarde bij de inschakeling van het overstromingsgebied voor de gebruikers.

De plannen zullen de komende jaren in detail geconcretiseerd worden. De VMM voorziet hierbij overleg en inspraak voor de betrokken eigenaars en gebruikers.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.