Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Slibruiming en hakhoutbeheer Handzamevaart in Diksmuide

Slibruiming en hakhoutbeheer Handzamevaart in Diksmuide

11-02-2021
Binnenkort start de VMM met de slibruiming van de Handzamevaart. Dat vermindert de kans op wateroverlast en verbetert de ecologische toestand. Op de rechteroever langs de Handzamevaart staat volgende week ook gefaseerd hakhoutbeheer gepland. Zo voorkomen we dat bomen die te zwaar worden, afkraken of ontwortelen.

Vervuild slib

We ruimen vanaf het wateroppervlak ongeveer 80 cm vervuild slib (ruim 4000 m³) met een kraan op een ponton aan de monding van de Handzamevaart (tussen de Vaartstraat en de IJzer). Het slib wordt op verschillende overslagplaatsen van de duwboten naar grondrecyclagebedrijven afgevoerd. Ter hoogte van verbredingen in de Handzamevaart, (bij De Post en de Vladslostraat) wordt ook ruim 2000 m³ sterk vervuild slib gebaggerd. In de Zarrenbeek is het slib niet tot matig verontreinigd en wordt er in het najaar nog eens 1600 m³ geruimd.

Het slib komt vooral van akkers in het stroomgebied en van huishoudelijk afvalwater via overstorten op de riolering. We zetten in op preventieve maatregelen zodat we de kostprijs van de slibruimingen kunnen drukken. Gescheiden riolering en erosiebestrijdingsmaatregelen (grasstroken, plantaardige dammen …) zorgen ervoor dat er minder slib in de Handzamevaart terechtkomt.

Veel van onze waterbodems zijn de laatste decennia vervuild door allerlei menselijke activiteiten. De VMM ruimt jaarlijks ongeveer 100.000 tot 150.000 m³ slib uit de Vlaamse onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. Hiermee neemt de kans op wateroverlast af. We kunnen zo ook (vaak vervuild) sediment verwijderen. Dergelijke ruimingen hebben dus ook een belangrijke ecologische meerwaarde. In periodes van droogte en door de dikke sliblaag kunnen sommige trajecten van de Zarrenbeek droogvallen.

Hakhoutwerken nodig

De hakhoutwerken tussen de Eindsdijkstraat en de Paddestraat zijn nu nodig omdat de bomen steeds meer ruimte van de bedding innemen. Ongeveer 1 op 4 bomen (700 m²) op de rechteroever wordt dit jaar afgezet. De andere trajecten volgen de komende jaren. Er blijven genoeg bomen staan en er ontstaat variatie door niet alles in één beweging te kappen. Dat is goed voor de biodiversiteit.

De bomen en struiken worden tot 10 à 20 cm boven de grond afgezaagd zodat ze weer uitgroeien tot een jong, dicht en vitaal groenscherm.  Een 8-tal jaar later worden de uitlopers weer gesnoeid, waarna de cyclus herbegint. Zo krijg je veel variatie qua lichtinval op de waterloop en een waardevolle biotoop.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.