Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Green Deal Brouwers: hoe ver staan we na 2 jaar?

Green Deal Brouwers: hoe ver staan we na 2 jaar?

11-02-2021
Bier brouwen vergt heel wat water. Daarom zoekt de Green Deal Brouwers naar oplossingen voor een duurzamer watergebruik. De resultaten na twee jaar zijn veelbelovend: de deelnemende brouwerijen verbruikten 289 080 m³ water minder in 2019 en pompten 165 661 m³ minder grondwater op.

De Green Deal Brouwers werd gelanceerd in september 2018 met twee doelen: de vermindering van het totale watergebruik in het productieproces en minder grondwater gebruiken uit grondwaterlagen in slechte toestand. De Vlaamse Milieumaatschappij ondersteunt de Green Deal  Brouwers samen met de federatie van Belgische Brouwers, Fevia Vlaanderen, Departement Omgeving en Vlakwa. Onze rol is vooral faciliteren, adviseren en informeren van de deelnemende brouwerijen. Maar we onderzoeken ook op welke punten we zelf bv vergunningsaspecten kunnen aanpassen of knelpunten kunnen wegnemen.

115 olympische zwembaden waterbesparing

De Green Deal loopt nu reeds meer dan 2 jaar. In die periode namen de brouwers heel wat acties. Op basis van de productiecijfers van 2019 zien we een daling van het waterverbruik met 289 080m³ ofwel 115 olympische zwembaden.

Logo Green DealDie daling werd in 2019 gerealiseerd door verschillende maatregelen:

  • plaatsen van bijkomende debietsmeters en dashboard
  • optimalisatie van de reinigingsinstallaties (CIP) en spoelmachines
  • installatie van nieuwe vaten- en flessenlijnen, nieuwe waterhergebruikinstallaties op het gezuiverd afvalwater van de waterzuivering
  • ……

Daarnaast noteerden de brouwerijen, die diep grondwater oppompen, ook een daling van 165 661 m³ grondwaterverbruik. Deze evolutie is gunstig gezien de kritische toestand van deze waterlagen door de droogte van de voorbije jaren.

Meer over de resultaten van de Green Deal Brouwers lees je in het voortgangsrapport 2020

Green Deal Brouwers verlengd met 1 jaar

De coronacrisis heeft een grote impact op de brouwerijsector, met lagere productievolumes en een wijziging van de productiemix als gevolg. Hierdoor zijn ook in 2020 verschillende acties noodgedwongen op een zijspoor gezet. Daarom wordt de Green Deal dan ook met 1 jaar verlengd, zodat er (nog) beter werk kan gemaakt worden van de realisatie van de doelstellingen.

Deelnemende brouwerijen

 

Green Deal Sportdomein in de maak

Naast de Green Deal Brouwers zetten we ook in op de Green Deal Sportdomein. Die wil de sportsector ondersteunen bij de aanleg en het onderhoud van het sportterrein en bij uitbreiding het hele sportdomein. Dit willen we doen door een kennisnetwerk uit te bouwen met experten van zowel de sportsector, ambtenaren (gemeentelijk, provinciaal, Vlaams), wetenschappers, aannemers en andere stakeholders.

De sleutelwoorden van deze Green Deal zijn water, pesticidevrij beheer en biodiversiteit. Niet toevallig kernthema’s van de VMM.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Inschrijven als partner of geïnteresseerde kan nog tot 15 maart (of je kan later nog aansluiten) via deze link.

Daar vind je ook de presentatie van het infomoment van 2 februari. In maart starten we met de opmaak van de convenanttekst waarin de engagementen van de partners worden in opgenomen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.