Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Wat verandert er vanaf 1 januari?

Wat verandert er vanaf 1 januari?

03-01-2023
Naar jaarlijkse gewoonte veranderen er een aantal zaken op 1 januari. We zetten even op een rijtje wat er verandert aan de informatieplicht overstromingsgevoeligheid, de watertoets, de waterfactuur en rioleringssubsidies.

Vernieuwde informatieplicht overstromingsgevoeligheid

De termen “mogelijk en effectief overstromingsgevoelig” worden vanaf 1 januari niet meer gebruikt en vervangen door zeer actuele en gedetailleerde kaarten met bronnen van overstromingen: overstromingen vanuit de zee, overstromingen vanuit grote rivieren en lokale overstromingen als gevolg van zeer intense neerslag. Bij de kaarten hoort voortaan een eenvoudige score om de overstromingsgevoeligheid weer te geven, naar analogie met bijvoorbeeld een EPC-score. De informatieplicht wordt daardoor helderder. Er wordt bijkomend een onderscheid gemaakt of enkel een deel van het perceel overstroomt of bijvoorbeeld ook het gebouw op het perceel kan getroffen worden door overstromingen. We voorzien daarom een aparte score voor het perceel en het gebouw.

De nieuwe kaarten kan je raadplegen op www.waterinfo.be/informatieplicht en ook in de woningpas vind je vanaf nu je gebouw- en perceelscore terug.

Geactualiseerde watertoets

De nieuwe kaarten zullen ook de watertoets ondersteunen. Dat is een belangrijk instrument om bij vergunningen steeds voldoende aandacht te hebben voor het watersysteem. De actualisatie en meer verfijnde afbakening van de overstromingsgebieden geven een beter zicht op de toestand op concrete locaties. De kaarten houden geen voorafname in op de eventuele vergunbaarheid van een project, maar zijn ondersteunend en informatief voor de uitvoering van de watertoets.

De adviesprocedure is verder verfijnd zodat steeds aan de juiste waterbeheerder advies kan gevraagd worden. Dit moet het mogelijk maken om bij vergunningen en planprocessen steeds rekening te houden met onder meer overstromingen. Doordat ook de impact van de klimaatverandering wordt opgenomen op het kaartmateriaal, zal dit ook een positieve impact hebben op een klimaatrobuuste ontwikkeling en vergunningverlening in Vlaanderen.

Watertarieven stijgen mee met levensduurte

Vier watermaatschappijen (AGSO Knokke-Heist, Aquaduin, Farys, De watergroep) hebben een nieuw tariefplan dat goedgekeurd werd door de WaterRegulator (Vlaamse Milieumaatschappij) en dat ze zullen toepassen vanaf 1 januari. Bekijk het overzicht van de goedgekeurde tarieven.

Nieuwe tarieven saneringsbijdrage

Vanaf 1 januari 2023 gelden ook nieuwe tarieven voor de aanrekening van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsbijdrage. Om de waterfactuur betaalbaar te houden wordt er geen bijkomende stijging doorgevoerd bovenop de indexering. De middelen uit de saneringsbijdrage en -vergoeding worden aangewend voor de uitbouw en het onderhoud van de saneringsinfrastructuur.

Voorwaarde intekening rioolinventaris bij uitbetaling subsidies

Voor lokale besturen en rioolbeheerders zal vanaf 1 januari de intekening van een uitgevoerd, gesubsidieerd rioleringsproject in de AWIS‑rioolinventaris gekoppeld worden aan de uitbetaling van het subsidiesaldo van het project.

Dit betekent dat bij de indiening van het eindafrekeningsdossier zal nagegaan worden of aan volgende zaken werd voldaan:

  • Het project zoals uitgevoerd is ingetekend in de AWIS‑rioolinventaris oplaadomgeving (publicatie naar de referentieomgeving niet noodzakelijk),
  • Aan dit project werd de correcte projectcode gekoppeld, d.w.z. aanvulling van het GIP‑dossiernummer (W/O/A/B/L gevolgd door 6 cijfers, eventueel deeldossier A/B/…) in het attribuut ‘aanlpr’ = Aanlegproject voor de betrokken strengen en punten.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.