Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / December 2022: toestand grondwater en waterlopen

December 2022: toestand grondwater en waterlopen

06-01-2023
De neerslag in december zorgde voor een duidelijke stijging van de debieten van de Vlaamse waterlopen ten opzichte van begin vorige maand. 51% van de meetplaatsen toont nu normale waarden, 44% hoge tot zeer hoge debieten. Voor het freatische grondwater blijft de toestand eerder droog met op 29% een normale waterstand en op 58% van de meetplaatsen een lage tot zeer lage waterstand voor de tijd van het jaar.

Waterlopen: hogere debieten, maar geen kritieke overstromingen

De neerslag van december viel voornamelijk in de tweede helft van de maand en zorgt voor een duidelijke stijging van de huidige 14-daags gemiddelde debieten.

Op 3 januari tonen 14-daags gemiddelde debieten op de meetplaatsen op de onbevaarbare waterlopen:

  • 51% normale debieten
  • 30% hoge debieten
  • 14% zeer hoge debieten
  • 3% lage debieten
  • 1% zeer lage debieten

De hoge en zeer hoge gemiddelde debieten voor de tijd van het jaar komen verspreid over Vlaanderen voor. Zowel op korte (48u) als langere termijn (10 dagen) worden op dit ogenblik geen kritieke overstromingen vanuit de onbevaarbare waterlopen voorspeld. De actuele toestand en overstromingsvoorspelling vind je 24/24 terug op www.waterinfo.be.

Grondwater: eerder droog voor de tijd van het jaar

Begin januari waren op 91% van de meetplaatsen de (absolute) freatische grondwaterstanden gestegen t.o.v. een maand eerder. 7% van de meetplaatsen bleef stabiel en op 2% was er een daling.

Grondwaterstandveranderingen freatische grondwaterstand op kaart van Vlaanderen

De afgelopen maanden zien we wel geen verbetering van het freatisch grondwater voor de tijd van het jaar. De toestand blijft overwegend droog voor de tijd van het jaar.

Toestand meetplaatsen freatische grondwaterstand op 3/01/2023:

  • 58% van de meetplaatsen toont een lage (33%) tot zeer lage (25%) freatische grondwaterstand voor de tijd van het jaar
  • 29% van de meetplaatsen een normale freatische grondwaterstand voor de tijd van het jaar
  • 13% een hoge (10%) tot zeer hoge (3%) grondwaterstand voor de tijd van het jaar.

Begin januari 2023 is de situatie zo veel droger dan een jaar geleden: 58% lage tot zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar t.o.v. 7% begin januari 2022. Twee jaar geleden was de relatieve situatie dan weer wat droger: ca. 69% lage tot zeer lage standen begin januari 2021 t.o.v. 58% dit jaar.

Een volledige bespreking vind je in de actuele grondwaterstandindicator op Dov.vlaanderen.be.

Meer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.