Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Wanbetaling en waterarmoede in nieuw rapport

Wanbetaling en waterarmoede in nieuw rapport

20-10-2022
In de nieuwe publicatie ‘Statistieken toepassing Algemeen Waterverkoopreglement 2021’ verzamelt de Vlaamse Milieumaatschappij een reeks indicatoren die een beeld geven over de waterarmoede in Vlaanderen.

Langetermijntrends

De Vlaamse Milieumaatschappij stelt een aantal langetermijntrends vast:

  1. Het aantal afsluitingen is sinds 2012 gedaald met 95,5%.
  2. Het aantal ingebrekestellingen is t.o.v. 2012 met 28,3% gestegen.
  3. Het aantal bij het waterbedrijf aangevraagde afbetalingsplannen is sinds 2012 gestegen met 66,4%  (maar daalt sinds 2017).

De bovenstaande vaststellingen geven aan dat het gevoerde beleid ten aanzien van sociaal zwakkeren, met name voor wat betreft het verlagen van het aantal afsluitingen, in haar opzet geslaagd is.

Tegelijkertijd lijken verschillende parameters er op te wijzen dat betalingsproblemen regelmatig blijven voorkomen en dat blijvende inzet om betalingsproblemen maximaal te vermijden dan ook noodzakelijk is.

De invoering van de debietbegrenzing op 1 januari 2020 heeft ook in 2021 effect gehad. Vooral het lage aantal afsluitingen door wanbetaling (0 in 2020 en 8 in 2021), en de sterke stijging van het aantal debietbegrenzingen door wanbetaling (70 in 2020 en 777 in 2021) vallen op.

Ook de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan, zoals het moratorium op debietbegrenzingen en afsluitingen dat in 2020 en in mindere mate ook in 2021 van kracht was, hadden een invloed op de gerapporteerde cijfers.

Procedure voor wanbetaling

Betaalt de klant de waterfactuur niet of niet tijdig, dan start de procedure voor wanbetaling. Deze procedure bevat verschillende stappen en is erop gericht het aantal begrenzingen en afsluitingen tot een minimum te beperken. Een van die stappen is het versturen van een ingebrekestelling. In 2021 is naar 258.105 klanten zonder ondernemingsnummer minstens één ingebrekestelling verstuurd.

Lokale Adviescommissie

Bij aanhoudende betalingsproblemen wordt het betalingsdossier voorgelegd aan een Lokale Adviescommissie (LAC). Die is betrokken bij het lokale OCMW en onderzoekt hoe het betalingsprobleem verholpen kan worden. 13.370 wanbetalingsdossiers werden naar de LAC doorgestuurd. 13.209 dossiers werden effectief behandeld door de LAC.

Hiervan hadden 12.914 dossiers te maken met betalingsproblemen en openstaande facturen bij een aanvraag tot begrenzing.  De LAC behandelde in 2021 ook 295 wanbetalingsdossiers bij een aanvraag tot afsluiting.

In 2021 werden in Vlaanderen 777 klanten zonder ondernemingsnummer begrensd op basis van een LAC-advies voor wanbetaling. 8 klanten werden van het openbaar waternetwerk afgesloten op basis van een LAC-advies voor wanbetaling.

Bekijk het rapport 'Statistieken toepassing algemeen waterverkoopreglement 2021'

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.