Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / VMM verlengt ISO 17025 accreditatie

VMM verlengt ISO 17025 accreditatie

23-01-2015
23/01/2015 - Om betrouwbare meetresultaten te kunnen aanbieden, zijn kwaliteitsvolle metingen onontbeerlijk. De VMM hanteert voor haar luchtkwaliteitsmetingen de ISO-norm 17025 en laat zich extern controleren door BELAC.

Sinds januari 2012 is de VMM door BELAC geaccrediteerd overeenkomstig de criteria van de norm ISO 17025. Dit attest bevestigt dat de metingen van de omgevingslucht kwaliteitsvol en onafhankelijk worden uitgevoerd. Deze accreditatie verliep in januari 2015, maar is nu na een verlengingsaudit opnieuw bevestigd. Hierdoor wordt het certificaat verlengd tot januari 2020.

Ondertussen is de VMM erkend voor de metingen van fijn stof (PM10 en PM2.5), SO2, NOx, CO, ozon, zware metalen, ammoniak, verzuring, kwik, vluchtige organische componenten (VOC’s) en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.