Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Vlaamse Regering keurt noodbesluit waterregelgeving goed

Vlaamse Regering keurt noodbesluit waterregelgeving goed

27-04-2020
Op vrijdag 24 april keurde de Vlaamse Regering het besluit tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 18 maart 2020 goed, over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat de waterregelgeving betreft. Daarin worden een aantal termijnen verlengd.

Termijnverleningen heffingen

Onderstaande tabel geeft aan welke termijnen verlengd worden specifiek wat de wetgeving m.b.t. de heffingen op de waterverontreiniging en de grondwaterwinning betreft:

Item

Artikel

Wettelijke termijn

Verlenging

Aanvraag sociale vrijstelling

4.2.2.1.5

3 maanden

+ 30 dagen

Aanvraag sociale compensatie

4.2.2.1.6

12 maanden

+ 30 dagen*

Aanvraag IBA-vrijstelling

Vrijstelling individuele/particuliere zuivering

4.2.2.1.7

3 maanden

+ 30 dagen

Reactie op bericht van rechtzetting/vraag om inlichtingen

4.2.4.3

1 maand

+ 30 dagen (verlenging wegens wettige redenen)

Reactie op bericht van heffing van ambtswege

4.2.4.4

1 maand

+ 30 dagen

Indienen bezwaarschrift

4.2.4.6

3 maanden

+ 30 dagen

* In tegenstelling tot de overige verlengingen, wordt de termijn van 12 maanden slechts verlengd met 30 dagen, indien deze verstrijkt binnen de periode van civiele noodsituatie

Overige termijnverlengingen

  • Wie gedwongen aankoop van een perceel gelegen in een afgebakend overstromingsgebied wil aanvragen, of als gebruiker van dergelijk perceel een vergoeding wil aanvragen, krijgt dertig dagen extra tijd als de termijn om dergelijke aanvragen te doen normaal gezien zou verstrijken tussen  20 maart en 17 juli 2020.
  • Gemeenten en rioolbeheerders die hun voorontwerpdossier rioleringswerken dit jaar moeten indienen uiterlijk op 7 mei, krijgen zestig dagen uitstel. 

Lees alles na in het noodbesluit

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.