Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Nieuwe visdoorgang cruciaal voor vismigratie Grote Nete

Nieuwe visdoorgang cruciaal voor vismigratie Grote Nete

14-05-2020
Op 14 mei wordt de visdoorgang op de Grote Nete rondom de stuw aan het Malesbroek in Geel in gebruik genomen. De stuw aan het Malesbroek was de eerste barrière op de vismigratieroute vanuit de Zeeschelde. Dankzij deze visdoorgang en de voor volgend jaar 2 geplande bijkomende vispassages wordt vrije vismigratie op de Grote Nete mogelijk tot in Balen.

De passage bestaat uit een bypass/meander die werd aangelegd door de Vlaamse Milieumaatschappij op percelen van Natuurpunt. Om maximaal bij te dragen tot het herstel van de habitat “laaglandrivier” is de meander aangelegd met een natuurlijk hoogteverschil en variatie in structuur. Op die manier past de vispassage in het langetermijnplan van de VMM om de Grote Nete maximaal te hermeanderen.

Ter hoogte van de instroom en de uitstroom van de bypass zorgt een vispasseerbare helling voor de overbrugging van het resterende hoogteverschil. De basisafvoer van de Grote Nete zal via de meander verlopen. Piekdebieten worden mee afgevoerd via de huidige bedding van de Grote Nete. De bestaande stuw blijft hiervoor behouden. 

Met dit project wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van vrije vismigratie op de Grote Nete, het behalen van de goede ecologische toestand in het speerpuntgebied ‘Grote Nete I’ en het bereiken van de instandhoudingsdoelen in het habitatrichtlijngebied ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor’. Volgend jaar zijn nog twee vispassages gepland, namelijk aan de Meerhoutseweg in Geel en de Hoolstmolen in Balen. Als die gerealiseerd zijn is er vrije vismigratie tot in Balen mogelijk op de Grote Nete.

De werken startten eind 2019 en konden toch uitgevoerd worden ondanks tijdelijk weerverlet door de hoge waterstanden eind februari en vertraagde levering van materialen door Covid 19.

Logo Europees subsidiëringsprogramma Life.

Europees project

Het project werd gerealiseerd in kader van het LIFE project Grote Netewoud.
De werken kosten 320.000 euro en werden medegefinancierd door Europese subsidies en
het visserijfonds van het Agentschap Natuur en Bos.

 

Bekijk hier de foto’s van de nieuwe visdoorgang.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.