Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Tijdelijk meetnet ammoniak gaat van start

Tijdelijk meetnet ammoniak gaat van start

22-06-2015
De VMM meet vanaf 23 juni op 100 bijkomende meetplaatsen ammoniak in de lucht. Het tijdelijke meetnet is actief tot juni 2016. Daarnaast blijven ammoniakmetingen deel uitmaken van het vaste meetnet verzuring.

Te veel ammoniak heeft nadelige gevolgen voor mens en natuur. Het draagt bij tot de vorming van fijn stof in de lucht en dat is schadelijk voor onze gezondheid. Ammoniak en andere stikstofvormen veroorzaken verzurende en vermestende depositie. Die verandert en vermindert de biodiversiteit.

De nieuwe meetplaatsen bevinden zich in natuurgebieden. Door op veel plaatsen te meten, krijgen we betere gegevens over de huidige concentraties in speciale beschermingszones, de zogenaamde Natura 2000-gebieden. De resultaten zullen ook toelaten om de nauwkeurigheid van de computermodellen te beoordelen en te verbeteren.  De extra metingen zijn niet bedoeld en laten niet toe om uitspraken te doen over de individuele bronnen van ammoniak.

De meetplaatsen zijn verspreid over Vlaanderen en over de Natura 2000-gebieden. Alle plaatsen liggen in open percelen met lage vegetatie.

Bekijk het overzicht van waar de VMM in je buurt meet.

De eerste resultaten verwachten we in april 2016.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.