Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Strijd tegen wateroverlast gecombineerd met natuurrecreatie

Strijd tegen wateroverlast gecombineerd met natuurrecreatie

01-10-2014
1/10/2014 - Op zaterdag 11 oktober is het prachtig heringerichte wachtbekken aan de Vondelbeek ingehuldigd. De werken zorgen voor een opwaardering van de omgeving.

In 2000 bouwde de Vlaamse Milieumaatschappij dit wachtbekken langs de Vondelbeek. Het is 17,2 hectare groot en kan tot 126.000m³ water tijdelijk stockeren bij dreigende wateroverlast.  De VMM legde er nu ook een sedimentvang aan. Dit is een sterke verbreding van de waterloop, waardoor het trager stromende water zijn zwevende deeltjes (zand, slib, …) in deze zone afzet. Op die manier kan de waterloop gemakkelijker geruimd worden. Zonder sedimentvang moet het slib immers op vaak moeilijk bereikbare plaatsen langs de hele waterloop geruimd worden.

Natuur en recreatie troef

Dit gebied biedt echter ook veel troeven voor natuur en recreatie. Zo is er nu extra bebossing, de graslanden zijn ruiger gemaakt en er werden poelen uitgegraven. Natuur- en wandelliefhebbers kunnen voortaan hun hart ophalen op de nieuwe  wandeldijk, de wandelpaden, voetgangersbrugjes en overstapjes. De vogelkijkwand biedt bovendien een prachtig uitzicht over het gebied.  Op de weilanden onderhouden schapen het gras op een ecologische manier. Via samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten Lebbeke, Buggenhout en Opwijk werd gekozen voor een extensieve begrazing, dat wil zeggen dat het aantal schapen per hectare beperkt is. De schapen helpen ook zaden verspreiden, wat de biodiversiteit ten goede komt.

Europese steun

De aanleg van de zandvang en de herinrichting van het gebied werd deels gefinancierd door Europese subsidies in het kader van het Scaldwin-project. Het Europese project ScaldWIN (Interreg IVB NWE) streeft naar een betere kwaliteit van oppervlakte- en grondwaterlichamen in het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.