Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Stookadvies wegens slechte luchtkwaliteit

Stookadvies wegens slechte luchtkwaliteit

06-12-2016
Dinsdag 6/12/16 en woensdag worden hoge fijnstofconcentraties in Vlaanderen voorspeld. Daarom adviseren we de bevolking om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren. Houtverbranding beperken op dagen met te veel fijn stof heeft een belangrijke positieve impact op de gezondheid.

Om 7.00u dinsdagochtend bedroeg de gemiddelde concentratie van PM10 in Vlaanderen  57 µg/m³. De fijnstofconcentraties  zijn verhoogd door de opstapeling van de luchtvervuiling van de voorbije dagen en door de aanwezigheid van een temperatuursinversie vanaf 200 à 300 meter en lage windsnelheden.

Dinsdag blijven de meteorologische omstandigheden ongunstig voor de verdunning van fijn stof. Vanaf woensdag zal de wind toenemen. De glijdende 24-uursgemiddelde PM10-concentraties zullen de volgende 24 uur boven de drempel van 50 µg/m3 blijven.  Vanaf woensdagavond zullen de concentraties dalen en zal de luchtkwaliteit verbeteren. Donderdag worden geen overschrijdingen meer verwacht van de infodrempel.

Omwille van de slechte luchtkwaliteit doet de Vlaamse Milieumaatschappij een oproep aan de bevolking om vandaag en de komende dagen geen hout te stoken in haarden of kachels. De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal erg hoog oplopen.  

Bij de verbranding van hout  komen er schadelijke stoffen vrij zoals fijn stof, dioxines en PAK. Deze stoffen hebben aanzienlijke gezondheidseffecten, zo zorgen PAK voor DNA-schade en zijn ze daardoor kankerverwekkend. Zowel haarden als kachels dragen bij tot deze schadelijke uitstoot. Het is niet verboden op deze dagen hout te verbranden, maar toch kunnen burgers bijdragen aan een betere luchtkwaliteit door geen hout te stoken. Als mensen toch stoken, raden we aan om enkel droog en onbehandeld hout te gebruiken.

Meer informatie over het stookadvies en actuele meetresultaten

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.