Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Stap voor stap naar een gezonde Mandel

Stap voor stap naar een gezonde Mandel

31-01-2017
De VMM is gestart met een grondige slibruiming van de Mandel. Doel is om de afvoercapaciteit van de waterloop op peil te houden en de waterkwaliteit te verbeteren.

Hoewel de kwaliteit de voorbije jaren sterk verbeterd is, bleef de waterbodem verontreinigd en dat heeft een negatieve impact op de waterkwaliteit. Om de Mandel verder alle herstelkansen te bieden, blijft de VMM op de oever ook de reuzenbereklauw bestrijden en worden er plannen voorbereid om de oude meander in Ingelmunster te herstellen.

Slibruiming

Tussen Emelgem (uitstroom van de koker) en Oostrozebeke (instroom van de Devebeek) zal de VMM ruim 9600 m³ vervuild slib uit de bedding verwijderen. Het slib is vervuild met zware metalen en minerale olie. In de winter van 2014-2015 werd al eens 2300 m³ verontreinigde slib uit de Mandel verwijderd, tussen Roeselare en Izegem.

De slibruimingen zijn belangrijk om de waterafvoercapaciteit op peil te houden. Ook voor het ecologisch herstel van de waterloop zijn de slibruimingen belangrijk. In het recente verleden waren er nog veel lozingen op de Mandel. Nu zijn een aantal projecten uitgevoerd waarbij afvalwater, dat vroeger rechtstreeks in de Mandel geloosd werd, aangesloten is op de riolering en gezuiverd wordt.

Nu kunnen we de vervuilde sliblaag wegnemen en op die manier kansen creëren voor herstel van flora en fauna in de waterloop. Recent zijn alvast enkele palingen en blankvoorn en heel wat poelslakken waargenomen in de waterloop. Alvast een positief signaal want hiervoor was de Mandel een visloze waterloop. 

Foto werken aan de Mandel

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.