Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Stabiele grondwaterstanden in september

Stabiele grondwaterstanden in september

06-10-2023
Ondanks de hittegolf in het begin van de maand viel er in september een normale hoeveelheid regen. De toestand van ons grondwater is eerder stabiel. In 87% van de meetlocaties registreert de Vlaamse Milieumaatschappij normale, hoge tot zeer hoge grondwaterpeilen voor de tijd van het jaar. Ook de 14-daags gemiddelde debieten van onze onbevaarbare waterlopen kennen een normale situatie.

September zonnig en warm

September was zonnig en warm. In Ukkel noteerde het KMI voor het eerst sinds het begin van de waarnemingen in 1892 zelfs een hittegolf in september (van 4 tot 11 september). De hoeveelheid regen die in september viel was dan weer eerder normaal. Ze viel wel geconcentreerd in een korte periode van 8 dagen (normaal: 14,1 dagen).

Grondwater en debieten op peil voor de tijd van het jaar

Op 2/10/2023 vertoonde de overgrote meerderheid van de locaties (87%) een normale tot (zeer) hoge freatisch grondwaterstand voor de tijd van het jaar: 13% van de meetplaatsen was laag (10%) tot zeer laag (3%), 43% normaal, en 44% hoog (30%) tot zeer hoog (14%) voor de tijd van het jaar.

Huidige grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de huidige freatische grondwaterstand voor oktober 2023.

Huidige grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de huidige freatische grondwaterstand

Ook de 14-daags gemiddelde debieten op de onbevaarbare waterlopen zijn eerder gangbaar. Tegenover vorige maand verschuiven de waarden naar een normale situatie en een kleiner aandeel hoge tot zeer hoge debieten voor de tijd van het jaar. Op 2 oktober meten we op 11% van de meetplaatsen hoge (8%) tot zeer hoge (3%) waarden. Op 64% meten we normale waarden.

Download het toestandsrapport van 6 oktober 2023 »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.