Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Slibruiming en aanpassing wachtbekkens Zuunbeek

Slibruiming en aanpassing wachtbekkens Zuunbeek

20-01-2021
Maandag is in Sint-Pieters-Leeuw de slibruiming en aanpassing van de wachtbekkens aan de Zuunbeek gestart. Om een maximale hoeveelheid water te kunnen blijven bergen, wordt in totaal 24.463 m³ slib geruimd. Daarnaast passen we de wachtbekkens aan zodat ze een aangename verblijfplaats voor vissen en watervogels worden.

In het wachtbekken langs de Hoogstraat wordt 15.902 m³ slib geruimd, in het wachtbekken langs de Slesbroekstraat 8561 m³. Om ervoor te zorgen dat het wachtbekken in de toekomst niet weer aanslibt, is het zeer belangrijk dat de erosie stroomopwaarts wordt tegengegaan.

Tijdens het broedseizoen worden de werken tijdelijk stilgelegd. De geschatte einddatum van deze werken is eind 2021.

Afvissing wachtbekkenEerst vissen en mosselen in veiligheid

Ter voorbereiding van de slibruimingen werd het wachtbekken eerst afgevist. Een grote hoeveelheid karpers, palingen en bittervoorns werden uitgezet in het kanaal en omliggende vijvers. Ook de zoetwatermosselen, die belangrijk zijn voor de voortplanting van de bittervoorn, werden apart uit het wachtbekken gehaald en tijdelijk verplaatst. Die worden na de werken terug in het wachtbekken uitgezet.

Versterking biodiversiteit door extra broed- en rustgelegenheid

Naast de slibruimingen worden de wachtbekkens ook aangepast. Het doel: een versterking van de biodiversiteit. Een nieuwe dwarsdijk zal broed- en rustgelegenheid creëren voor watervogels én een bijkomende moerashabitat en kansen voor aquatische vegetatie. De moeraszones worden heraangelegd en de oevers ecologisch ingericht.

Omdat het water niet zo diep is, is er een vrij grote kans op botulisme en vissterfte door zuurstofgebrek in de zomer of door het dichtvriezen van de vijver in de winter. Daarom worden er enkele zones uitgediept (>150 cm waterkolom) aansluitend aan de slibruiming. Daar kunnen vissen zich dan terugtrekken bij ongunstige omstandigheden.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.