Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Slibruiming Barebeek

Slibruiming Barebeek

19-01-2021
Op 18 januari zijn de slibruimingen in de Barebeek gestart. Op een traject van 2600 m wordt tussen de Waversebaan en de Robert Schumanlaan in Zemst 8000m³ slib uit de Barebeek gehaald. De waterkwaliteit zal hierdoor verdere sprongen vooruit maken. Het zorgt er ook voor dat het waterpeil onder controle blijft.

In de Barebeek zat historisch veel vervuiling. Momenteel is de waterkwaliteit veel beter en zijn de grote lozingspunten opgelost. Het slib is wel nog altijd vervuild, daarom is het uit ecologisch standpunt ideaal om het slib nu te ruimen. Zo kan de waterkwaliteit zich verder optimaliseren. Het verontreinigde slib heeft namelijk een negatieve impact op de oppervlaktewaterkwaliteit. Bovendien zorgt het slib ervoor dat de afvoercapaciteit afneemt, waardoor de waterhuishouding in gedrang kan komen. Het is belangrijk dat verdere maatregelen moeten genomen worden om de erosie opwaarts aan te pakken zodat de waterloop in de toekomst niet meer aanslibt.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.