Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Riviercontract stroomgebied Heulebeek

Riviercontract stroomgebied Heulebeek

21-06-2022
17 partners ondertekenden het riviercontract van de Heulebeek. Daarmee engageren ze zich tot de uitwerking en uitvoering van tal van acties verspreid over Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke. Het riviercontract is het resultaat van een hechte samenwerking tussen waterbeheerders, overheden, middenveldorganisaties, inwoners en andere partners.

Samen werkt

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Het riviercontract voor de Heulebeek illustreert perfect waar ik met de Blue Deal naartoe wil. Samen met lokale besturen en waterbeheerders hebben we een pakket van 26 heel concrete acties en projecten opgemaakt die de Heulebeekvallei weerbaarder maken tegen de gevolgen van langdurige droogte en wateroverlast. In één beweging krikken we ook de waterkwaliteit op en maken we het gebied toegankelijker voor geïnteresseerden. Projecten als deze bewijzen dat we Vlaanderen kunnen voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering wanneer we samen de handen in elkaar slaan.” De droogte van de afgelopen jaren, maar vooral de recente overstromingen, maken telkens opnieuw duidelijk dat er moet gewerkt worden aan klimaatbestendig waterbeheer. Daarom ondertekenden de partners in februari 2021 een charter om samen te werken aan het verbeteren van de toestand van het watersysteem van de Heulebeek. Dit was de start van een intensief proces naar een riviercontract. Twee jaar lang vonden er - door corona digitale - fora met burgers en andere stakeholders plaats en werd er een online ideeënplatform geïnstalleerd. Ook waren er gesprekken met alle belanghebbenden om knelpunten in kaart te brengen. We zochten naar concrete ingrepen die kunnen wapenen tegen overstromingen, toenemende erosie en verregaande droogte, en naar maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren en de beleving van water verhogen.

Van ideeën naar uitvoering

De ondertekening en presentatie van het riviercontract vormen het einde van het participatietraject waarin de partners met elkaar en met het publiek in dialoog gingen. Dit leidde tot een concrete actielijst die inzet op een gezond en evenwichtig watersysteem in het afstroomgebied van de Heulebeek. Deze 26 acties worden getrokken door de diverse partners. Er zijn concrete infrastructuurwerken, zoals de openlegging van een aantal ingekokerde trajecten en het aansluiten van woonwijken op rioolwaterzuiveringsinstallaties. Er zijn ook acties rond sensibilisering, regelgeving en voorbereidende studies, zoals het inzetten op een regionale onthardingsstrategie en het circulair watergebruik op bedrijventerreinen. Een aantal ingrepen worden nu al uitgevoerd maar het gros van de maatregelen van het riviercontract wordt de komende jaren opgestart. De ondertekening van het riviercontract is dus vooral de start van de uitvoering van vele maatregelen op het terrein.

Partnerschap

Het partnerschap bestaat uit de gemeenten Kortrijk, Kuurne, Moorslede, Wevelgem, Zonnebeke, Provincie West-Vlaanderen, intercommunales Leiedal en WVI, Vlakwa (het Vlaams Kenniscentrum Water), Inagro, Provinciale ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, Departement Landbouw en Visserij, Departement Omgeving, een burger, Natuur.Koepel Zuid-West-Vlaanderen, Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij.

De Vlaamse Milieumaatschappij is initiatiefnemer en trekker van dit riviercontract.


Meer weten?

Op https://heulebeek.riviercontract.be/ vind je het riviercontract en alle informatie en nieuws over het afgelopen participatietraject.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.