Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Positieve evolutie oppervlaktewaterkwaliteit stagneert

Positieve evolutie oppervlaktewaterkwaliteit stagneert

21-12-2020
De emissies naar het oppervlaktewater door bedrijven en gezinnen verminderen verder in 2019. De metingen van nutriënten in landbouwgebied geven aan dat de belasting van het oppervlaktewater met nitraat de laatste jaren opnieuw toenam. Voor orthofosfaat wordt de milieukwaliteitsnorm op 64 % van de meetplaatsen niet gehaald. Dat blijkt uit de jaarlijkse evaluatie van de oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen.

Globaal gezien gaan de resultaten voor de algemene fysisch-chemische parameters in 2019 voor sommige parameters licht vooruit en voor andere licht achteruit. Een globale kwaliteitsverbetering zet zich niet verder door voor alle parameters. De impact van de droogte en klimaatverandering is duidelijk waarneembaar, bv. bij de stijgende geleidbaarheid.  Ondanks de afgelopen droge jaren houden bepaalde parameters (zoals opgeloste zuurstof) goed stand of gaan ze er zelfs lichtjes op vooruit.

Verdere inspanningen nodig

Het blijft noodzakelijk om verdere inspanningen te doen voor het bereiken van een goede ecologische toestand in de Vlaamse waterlichamen, willen we de normen die Europa vraagt behalen. Want voor een goede ecologische toestand moet een waterlichaam goed scoren voor totaal stikstof, totaal fosfor, zuurtegraad, opgeloste zuurstof en geleidbaarheid. Een bijkomende uitdaging is de droogte van de afgelopen jaren, die over het algemeen een negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit. 

De volledige analyse lees je in het rapport Jaarverslag Water 2019. 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.