Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Jaarverslag Water 2019 - syntheserapport

Jaarverslag Water 2019 - syntheserapport

Uitgave 21-12-2020Dit rapport geeft een algemeen overzicht van de oppervlaktewaterkwaliteit, de bronnen van waterverontreiniging en de zwemwaterkwaliteit in Vlaanderen op basis van de cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2019, zoals behandeld in de thematische rapporten over de waterkwaliteit.

De voornaCover samenvatting jaarverslag water 2019 - syntheserapportamste conclusies:

  • De emissies door bedrijven en gezinnen naar het oppervlaktewater verminderen verder in 2019.
  • De laatste jaren nam de belasting van het oppervlaktewater met nitraat opnieuw toe.
  • Voor orthofosfaat wordt de milieukwaliteitsnorm op 64% van de meetplaatsen niet gehaald
  • Globaal gezien gaan de resultaten voor de algemene fysisch-chemische parameters in 2019 voor sommige parameters licht vooruit en voor andere licht achteruit.
  • Verdere inspanningen blijven noodzakelijk om een goede ecologische toestand in de Vlaamse waterlichamen te behalen.
  • De impact van de droogte en klimaatverandering is de afgelopen jaren duidelijk waarneembaar. Dit heeft over het algemeen een negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.