Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Gebruik pesticiden openbare besturen blijft afnemen

Gebruik pesticiden openbare besturen blijft afnemen

22-12-2020
Nooit eerder gebruikten openbare besturen minder pesticiden dan vandaag. Er is een daling van 76% werkzame stof tussen 2010 en 2019. “Pesticidegebruik tot een absoluut minimum beperken is goed voor het milieu én de gezondheid van de mensen. De grootste gebruiker blijft federaal spoorwegbeheerder Infrabel, ik verwacht dus bijkomende inspanningen van hen om minder pesticiden te gebruiken en actief te zoeken naar alternatieven voor het onderhoud van de sporen en de terreinen die het beheert,” zegt Demir.

Vanaf 2015 geldt een verbod op het gebruik van pesticiden door openbare besturen. Ze kunnen enkel nog gebruikt worden onder bepaalde voorwaarden en in specifieke omstandigheden. De gebruikscijfers worden jaarlijks gerapporteerd aan de VMM.

In 2019 is het gebruik verder gedaald tot 3,7 ton werkzame stof. In 2010 rapporteerden de openbare besturen nog een totaal verbruik van 15,7 ton werkzame stof. Er werden dus grote stappen vooruit gezet.

Het bestrijden van ongewenste planten met herbiciden vertegenwoordigt ongeveer 94% van de gebruikte hoeveelheid pesticiden. Ze worden vooral gebruikt bij verhardingen en sportvelden. Insecticidegebruik vormt 5% van het totale gebruik. Het gaat daarbij voornamelijk om de bestrijding van wespen en eikenprocessierupsen, wanneer zij een gevaar zijn voor de volksgezondheid.

Het gemiddelde gebruik per gemeente is in 2019 beperkt tot 1,8 kilogram werkzame stof. In 2019 waren er 99 gemeenten die geen pesticiden nodig hadden, de zogenaamde nulgebruikers. Het hogere gebruik van sommige gemeenten ligt vaak aan het bestrijden van plagen voor de volksgezondheid, zoals de bestrijding van de eikenprocessierups in onder meer de provincie Limburg en de Antwerpse Kempen.

“Pesticiden werken schijnbaar goed, maar vaak spuit men zo meer dood dan alleen het onkruid of de plaag zelf. En als het regent, spoelen deze chemische stoffen met het regenwater mee de riolen in. Of ze komen in het oppervlaktewater, in de bodem en zo in het grondwater terecht. Het gebruik ervan verder beperken is dan ook de evidentie zelve. Hoewel een bepaalde hoeveelheid pesticiden altijd nodig zal zijn, onder meer om plagen zoals de eikenprocessierups of hinderlijke wespen te bestrijden”, zegt Demir.

Het gebruik van pesticiden bij Infrabel gebeurt enkel op de spoorwegbedding en de naastliggende veiligheidspiste, en de terreinen voor de spoorwegexploitatie zoals seinposten. De bermen worden mechanisch onderhouden. Toch vertegenwoordigt Infrabel 85% van het totaalgebruik van de openbare besturen. Een volledig nulgebruik op de spoorwegbedding en het veiligheidspad is volgens Infrabel nog niet mogelijk, maar er worden wel inspanningen geleverd om plantengroei te voorkomen en er wordt ingezet op het gebruik van op alternatieven. Ook in overleg met andere Europese spoorbeheerders wordt daaraan gewerkt. VMM is in overleg met Infrabel over de problematiek.

“De VMM blijft het gebruik bij Infrabel, net als bij de andere openbare besturen, nauwgezet opvolgen en rekent op inspanningen van de spoorwegbeheerder om het verbruik verder te beperken”, besluit Demir.

Lees hier het rapport Duurzaam gebruik van pesticiden 2019

 

 

Voor meer informatie over pesticidegebruik, surf naar www.zonderisgezonder.be

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.