Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Participatieproject voor waterproblemen Heulebeek

Participatieproject voor waterproblemen Heulebeek

06-02-2020
Overstromingen of droogte zijn geen onbekende fenomenen meer, ook niet voor de Heulebeek. Om waterschaarste, wateroverlast en de waterkwaliteit nu en in de toekomst aan te pakken in Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke start de Vlaamse Milieumaatschappij samen met de deelnemende partners een project in het stroomgebied van de Heulebeek. Daarvoor ondertekenden de partners vandaag het charter "Samen naar een Riviercontract voor het stroomgebied van de Heulebeek".

Samen aan de slag

Het project is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij, gesteund door de 11 partners: de gemeenten Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke, Leiedal, de West-Vlaamse Intercommunale, Departement Landbouw & Visserij, Natuur.Koepel Zuid-West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. Ook het Vlaams Kenniscentrum Water steunt het project.

De bedoeling is om alle betrokken overheden, burgers, bedrijven en verenigingen maximaal te betrekken en samen tot oplossingen en maatregelen te komen om het overstromingsrisico te verminderen, maar ook om in droge periodes de waterschaarste in onze waterlopen te beperken.

De overheid kan het namelijk niet alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen en uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen ,… Tijdens het project kijken we ook naar de meerwaarde die de waterlopen in het stroomgebied voor alle gebruikers kunnen betekenen.

Hoe kan je deelnemen aan het project en je steentje bijdragen?

  1. 1.    Leer het overstromingsrisico voor jouw adres kennen!  Doe de test op https://heulebeek.riviercontract.be/ en kom te weten hoe groot jouw overstromingskans in Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering.
  2. Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen vanaf 6 februari op https://heulebeek.riviercontract.be/.
  3. Ga zelf aan de slag op onze Heulebeekfora op 2 maart (in OC de Vonke in Kortrijk, samen met gemeente Kuurne), 4 maart (in de Linie in Moorslede, samen met gemeente Zonnebeke) en 23 maart (in OC De Stekke in Moorsele, samen met gemeente Ledegem) met de ideeën en initiatieven die zijn voorgesteld om te komen tot concrete en haalbare acties.
  4. Kom naar het feestelijk slotevent waar we de beste ideeën voorstellen.

 

Op het einde van het project leggen we de engagementen van alle betrokkenen vast in een riviercontract voor de Heulebeek, de rode draad voor concrete oplossingen de komende jaren.

Meer weten?

Surf naar https://heulebeek.riviercontract.be/! Daar vind je alle informatie en nieuws over het project. Via de website kan je je inschrijven of deelnemen aan de verschillende stappen van het project.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.