Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Naar een riviercontract voor de Dommel

Naar een riviercontract voor de Dommel

23-01-2020
Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen. Dat geldt ook voor de Dommel. Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico te verminderen. Toch blijft de kans op wateroverlast bestaan. Hoe is het nu eigenlijk gesteld met het overstromingsrisico in de gemeenten Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt? En zijn we klaar voor de toekomst?

Samen kunnen we meer

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) start daarom een project rond het overstromingsrisico van de Dommel in de gemeenten Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt. De bedoeling is om alle betrokken overheden, burgers, bedrijven en verenigingen maximaal te betrekken en samen tot oplossingen en maatregelen te komen om het overstromingsrisico te verminderen, maar ook om in droge periodes de waterschaarste in onze waterlopen te beperken.

Samen met de VMM engageren de gemeentebesturen van Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt, de provincie Limburg, Watering De Dommelvallei, Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), departement Omgeving, departement Landbouw en Visserij en Bekkenbestuur Maasbekken zich om samen met alle betrokkenen maatregelen te zoeken. De overheid kan het namelijk niet alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen en uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen,… Tijdens het project kijken we ook naar de meerwaarde die de waterlopen in het stroomgebied voor alle gebruikers kunnen betekenen.

Hoe kan je deelnemen aan het project en je steentje bijdragen?

  1. 1.    Leer het overstromingsrisico voor jouw adres kennen!  Doe de test op https://dommel.riviercontract.be/ en kom te weten hoe groot jouw overstromingskans in Lommel, Peer, Hechtel-Eksel of Pelt is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering.
  2. Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen vanaf 23 januari op https://dommel.riviercontract.be/.
  3. Ga zelf aan de slag op onze Dommelfora op 18 februari (in ’t Poorthuis in Peer, samen met gemeente Hechtel-Eksel) en 5 maart (in het Atrium van het provinciaal domein Dommelhof in Pelt, samen met stad Lommel) met de ideeën en initiatieven die zijn voorgesteld om te komen tot concrete en haalbare acties.
  4. Kom naar het feestelijk slotevent waar we de beste ideeën voorstellen.

 

Op het einde van het project leggen we de engagementen van alle betrokkenen vast in een riviercontract voor de Dommel. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad voor de uitvoering van concrete oplossingen, zodat we vooral van het water kunnen genieten.

Meer weten?

Surf naar https://dommel.riviercontract.be/! Daar vind je alle informatie en nieuws over het project. Via de website kan je je inschrijven of deelnemen aan de verschillende stappen van het project.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.