Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Overschrijding fijn stof informatiedrempel

Overschrijding fijn stof informatiedrempel

25-02-2021
Op dit ogenblik (donderdag 25/02) worden overal in Vlaanderen hoge fijnstofconcentraties (PM10) in de lucht gemeten. We verwachten dat de concentraties nog minstens 24 uur hoger zullen zijn dan de informatiedrempel van 50µg/m³.

De belangrijkste verklaring voor de hoge PM10 concentraties is de impact van een Saharastofwolk die sinds begin deze week op regelmatige tijdstippen in grote delen van Europa zorgt voor hoge fijnstofconcentraties. Dat blijkt ook uit de lage PM2.5/PM10 verhouding, wat er op wijst dat vooral de grovere fractie van het fijn stof verhoogd is.

Deze Saharastofwolk is afkomstig uit de Noord-Afrikaanse woestijn en waait via zuidelijke luchtstromingen naar het noorden van Europa. Metingen van het KMI bevestigen de passage van deze stofwolk (ongeveer 2 km hoogte), waarvan een deel in de onderste luchtlagen van de atmosfeer is terechtgekomen.

In mindere mate spelen ook de ongunstige weersomstandigheden (droog en weinig wind) en het heropwaaien van bodemstof een rol.

Bekijk hier de actuele fijnstofwaarden >> 

Verwachtingen vandaag en volgende dagen

Omdat verwacht wordt dat de fijnstofconcentraties (PM10) nog minstens 24 uur hoger zullen zijn dan de informatiedrempel van 50µg/m³ (PM10) informeren we de bevolking.

Vanaf morgen (vrijdag 26/02/21) zullen de luchtstromingen meer noordelijk zijn en evolueren de fijnstofconcentraties stilaan naar meer normale waarden voor de tijd van het jaar.

Gevolgen voor de gezondheid

Afhankelijk van de concentratie in de omgevingslucht, de blootstellingsduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteit kunnen volgende symptomen optreden bij verhoogde fijnstofconcentraties :

  • vermindering van de ademhalingsfuncties
  • toename van respiratoire aandoeningen (bronchitis, ...)
  • toename in ernst en frequentie van symptomen bij personen met COPD (chronisch obstructief longlijden) en astma

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, personen met COPD, personen met hart- en vaatziekten enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting (diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter) van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.