Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Informatiedrempel fijn stof overschreden

Informatiedrempel fijn stof overschreden

03-03-2021
Er worden vandaag (03/03/21) hoge fijnstofconcentraties (PM2.5 en PM10) gemeten in de lucht. De informatiedrempels van 35 µg/m³ PM2.5 en 50 µg/m³ PM10 (als glijdend 24-uurgemiddelde) werden deze nacht en deze morgen overschreden in het Vlaamse gewest.

De oorzaak van de hoge PM10-waarden in de lucht:

  • ongunstige weersomstandigheden waardoor de luchtverontreiniging niet verdunt
  • opwaaien van bodemstof
  • vorming van secundair fijn stof

In de loop van de dag kan een Saharastofwolk nog zorgen voor extra fijn stof in de lucht.

Volg hier de actuele metingen fijn stof >>

Gevolgen voor de gezondheid

Afhankelijk van de concentratie in de omgevingslucht, de blootstellingsduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteit kunnen volgende symptomen optreden bij verhoogde fijnstofconcentraties :

  • vermindering van de ademhalingsfuncties
  • toename van respiratoire aandoeningen (bronchitis, ...)
  • toename in ernst en frequentie van symptomen bij personen met COPD (chronisch obstructief longlijden) en astma

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, personen met COPD, personen met hart- en vaatziekten enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting (diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter) van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.