Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER

Openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER

04-04-2022
De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. De programmatische aanpak stikstof (PAS) wil de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones terugdringen en een kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening. Er werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

De Vlaamse gemeenten organiseren hierover een openbaar onderzoek van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022. Je vindt alle info over het openbaar onderzoek op de website van het Departement Omgeving.

Tijdens het openbaar onderzoek kan je een inspraakreactie indienen bij jouw gemeente of grensoverschrijdende instantie.

Ga naar het openbaar onderzoek » 

  

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.