Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Samen slim meten voor beter zicht op waterkwaliteit Mark

Samen slim meten voor beter zicht op waterkwaliteit Mark

11-04-2022
De VMM en waterschap Brabantse Delta (NL) meten samen de waterkwaliteit van de Mark. Twee speciale instrumenten meten 24 uur per dag hoeveel zuurstof er in het water zit en hoe zuur, warm en troebel het water is. Als uit de gegevens blijkt dat de waarden afwijken, onderzoeken beide organisaties de oorzaak en nemen waar mogelijk actie om de kwaliteit te verbeteren. Het gaat om een proefproject van één jaar.

Sinds 1970 werken Vlaanderen en Nederland aan een betere kwaliteit van de Mark. Het water is hierdoor schoner geworden. Toch kan de kwaliteit nog beter om meer planten, insecten en vissen in en om de Mark te laten leven. Nog niet alle problemen zijn opgelost. Zo zijn er nog teveel meststoffen in het water. In droge zomers stroomt er te weinig water door de beek. Dan is er soms ook te weinig zuurstof waardoor vissen en andere waterdieren in ademnood kunnen komen.

Gezamenlijk werken aan gezond water

Sinds 2000 werkt waterschap Brabantse Delta samen met Vlaamse partners, zoals de VMM aan de doelen van de Europese kaderrichtlijn Water. Volgens deze Europese richtlijn moeten alle rivieren, beken en sloten uiterlijk in 2027 schoon en gezond zijn. De VMM en het waterschap voeren beekherstelprojecten uit, geven tips aan inwoners, boeren en bedrijven en meten samen de waterkwaliteit. Met een nieuwe techniek volgen waterschap en de VMM vanaf nu 24 uur per dag de kwaliteit van het Markwater. Het gaat om een proefproject van één jaar. 

Aanpak op meerdere sporen nodig

Samen slim meten

Het waterschap en de VMM zetten zich ook op andere manieren in om het water in sloten, beken en rivieren gezond te krijgen. Het gaat dan om het zuiveren van afvalwater, samenwerking met boeren om de uitstoot van mest en gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen en toezien op de lozing van afvalwater. Daarbij zijn internationale en nationale afspraken nodig over nieuwe stoffen die niet in het milieu thuishoren. Bij veel van die activiteiten staat ook het verantwoord gebruik van het beschikbare zoetwater centraal. De VMM werkt aan de plannen voor het herstellen van de oorspronkelijke loop (hermeandering) op delen van de Mark. En op korte termijn legt de VMM een visdoorgang aan ter hoogte van de Laermolen op Vlaams grondgebied.

De waterschappen geven ook tips aan inwoners om zuinig om te gaan met water en het schoon te houden. Wil je weten wat je zelf kunt doen? Lees dan de watertips op: Word ook een Waterbaas | Waterschap Brabantse Delta. De VMM is een van de sturende krachten achter het project

Grensboeren bewaken waterkwaliteit Merkske — nl (integraalwaterbeleid.be).

Van Koekhoven tot Dintelsas

De bron van de Mark ligt bij het Vlaamse Koekhoven. Ter hoogte van Castelré stroomt deze beek voor drie kilometer over de Belgisch-Nederlandse grens. Daarna vervolgt het water zijn weg door het Vlaamse land en stroomt dan bij Galder Nederland in richting Breda. Via de Dintel mondt de Mark uiteindelijk uit in het Volkerak.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.