Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Openbaar onderzoek onteigeningen De Zegge

Openbaar onderzoek onteigeningen De Zegge

14-04-2020
De VMM gaat de dijken langs de Kleine Nete in Kasterlee en Geel herstellen. Hiervoor zijn een aantal onteigeningen noodzakelijk. Het openbaar onderzoek loopt van 15 april tot en met 15 mei 2020.

In het gebied De Zegge (Geel-Kasterlee) bevinden zich heel wat dijken langs de Kleine Nete. Deze dijken hebben echter te lijden onder erosie (uitspoeling). Daarom gaat de VMM hier verbeteringswerken uitvoeren waarvoor een aantal onteigeningen noodzakelijk zijn.

Het dijkherstel binnen De Zegge omvat de aanleg van nieuwe dijken op zowel linker- als rechteroever binnen een bufferzone van 15 meter langs beide zijden van de waterloop. De dijken worden landinwaarts verplaatst om meer ruimte te geven aan de rivier. De helling van de taluds wordt ook minder steil om de kracht om de kracht van het water op de dijken te verminderen waardoor erosie minder snel kan optreden.
Meer informatie over de werken en het openbaar onderzoek naar de onteigeningen vind je op onze projectpagina.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.