Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Multiparametersondes helpen riooloverstorten optimaliseren

Multiparametersondes helpen riooloverstorten optimaliseren

02-04-2020
Het Europese Interreg-project IMPAKT! zette de voorbije jaren in op drastische verbetering van de waterkwaliteit. In Vlaanderen willen we de milieudoelstellingen halen voor de Warmbeek en de Dommel. We monitoren de riooloverstorten met multiparametersondes om de overstortwerking te kunnen optimaliseren en hun negatieve invloed op de waterkwaliteit in te perken.

De meeste huishoudens in ons projectgebied zijn al aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar de vele riooloverstorten (OS) vormen nog een groot probleem in het afstroomgebied. Deze overstorten treden in werking wanneer de riolen een te grote hoeveelheid water te slikken krijgen. Het ongezuiverde rioolwater komt dan rechtstreeks in de waterloop terecht.

Binnen het project IMPAKT! meten we de invloed van die riooloverstortwerking op de waterloop. Met een aantal multiparametersondes registreren we daarom continu de waarden voor pH, EC, O2 en andere parameters met een hoge betrouwbaarheid. Deze  monitoring en rapportering van de meetresultaten is belangrijk om na te gaan hoe schadelijk de overstortwerking is voor het biologisch leven in de waterlopen. Daarnaast willen we zo ook inzicht krijgen in welke kosteneffectieve maatregelen we kunnen nemen om de negatieve aspecten tegen te gaan.

Meting met multiparametersonde     Multiparametersonde in detail


Pijnpunten blootleggen en aanpakken

Hierdoor zijn een aantal pijnpunten en de kritieke locaties in deInstallatie voor meting met multiparametersonde waterloop bloot komen te liggen. VMM werkt nu samen met Aquafin en Fluvius een aantal maatregelen uit om die knelpunten aan te pakken. Zo zijn er diverse aanpassingen gepland aan het rioolstelsel en aan de overstortconstructies zoals onder andere de plaatsing van een mechanisch vuilrooster en een betere afkoppeling van afval- en regenwater op bedrijfsterreinen. Daarnaast worden er randvoorzieningen gebouwd om alsnog overstortend water te zuiveren. Zo zal de VMM zelf zorgen voor  de aanleg van een zuiveringsrietveld aan overstort Fierkens in Pelt.

Hieronder enkele voorbeelden over hoe we de gegevens van de multiparametersondes kunnen gebruiken

  1. Voorbeeld van 2 sondes die op +- 400 meter van elkaar geplaatst staan op de Warmbeek maar met de instroom van de Prinsenloop (+ OS BBB Jos-Verlinden) er tussenin. Op de grafiek is er een duidelijke daling van de zuurstofwaarden tot 4 mg/l zichtbaar nadat BBB Jos- Verlinden actief werd. De zuurstofwaarden van de opwaartse sonde ondervinden geen effect en blijven stabiel.Grafiek van de meting met de multiparametersondes op de Warmbeek


  2. Eenzelfde grafiek van actie (OS werking) en reactie (dalende O2) van 3 opeenvolgend geplaatste multiparametersondes op de Dommel met enkele grote riooloverstorten ertussen. Voor de  sonde Goudbergstraat blijven de zuurstofwaarden nagenoeg stabiel doordat er meteen opwaarts geen overstorten actief zijn. De sonde Molen van Molhem ondervindt pas effect wanneer de overstort Dijkerstraat actief wordt, met even later ook een licht effect voor sonde Hoksentstraat. De meest afwaartse sonde, sonde Hoksentstraat, ondervindt een groot effect door het sterk actieve overstort Kenensdijk. De andere sondes kunnen hier geen effect van ondervinden. De sondes en riooloverstorten staan in volgorde in de legende.
    Grafiek van de meting met de multiparametersondes op de Dommel

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.