Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Ook de VMM was op Pukkelpop

Ook de VMM was op Pukkelpop

25-08-2023
Net als in 2016 en 2019 controleerden we ook dit jaar de behandeling van het afvalwater van Pukkelpop.

Alarm bij volle container

We hingen een MPS op het festivalterrein op de Schrijnebroeksbeek. Op maandag 14 augustus deden we de eerste terreincontrole. Het festival was toen nog niet begonnen, maar de sanitaire installaties en afvoerleiding waren al geïnstalleerd. De controle die we uitvoerden, was vooral gericht op de installaties langs de Schrijnebroeksbeek (sanitaire installaties op het festivalterrein) en de Muggenbeek (toiletten en douchefaciliteiten op parking Chill).

Visueel waren de aansluitingen correct en duurzaam aangebracht. De organisatie lichtte de aanpak van het afvalwater toe. Een deel van het afvalwater werd via afvoerleidingen rechtstreeks naar de riolering gevoerd. De overige spoeltoiletten en vacuümtoiletten werden opgevangen in containers die regelmatig werden afgevoerd, rechtstreeks naar de RWZI. Deze containers hebben ook een alarmsysteem dat aangeeft wanneer een container vol is. Dat was ook zo opgelegd in de afgeleverde omgevingsvergunning.

Op vrijdag 18 augustus controleerden we de sanitaire installaties langs de Muggenbeek en de Schrijnebroeksbeek en het grachtenstelsel aan de medewerkerscamping (Putvenstraat).

controle afvalwater Pukkelpop

Lek gedicht

Tijdens het terreinbezoek zagen we dat sanitair water terechtgekomen was in een gracht op het terrein die afwatert naar de Schrijnebroeksbeek. Veldwaarnemingen bevestigden dit. Het lek was al opgemerkt en gedicht. De oorzaak was een koppeling van de afvoerleiding die niet volledig afgesloten was. Het lek was inderdaad gedicht, want we konden geen lozing meer vaststellen. Doordat de gracht verder droog staat, kon er geen sanitair water naar de Schrijnebroeksbeek afstromen.

De controle van de installaties toonden nergens foutieve of slechte aansluitingen. Vrijdagavond zagen we op de MPS dat de geleidbaarheid sterk gestegen was. Firma H2O, verantwoordelijk voor de sanitaire installaties op de festivalweide, vond een lek dat onmiddellijk gedicht werd. Dat zagen we in de resultaten van de MPS. Tegen de ochtend stond de geleidbaarheid weer dicht bij de normale geleidbaarheid. Zaterdagnamiddag begon de MPS weer te stijgen. Het afvalwater werd tijdelijk opgevangen in de aanwezige containers en dit deel werd niet meer afgevoerd op riolering. H20 kon geen lekkage meer vaststellen. Door het afvalwater op te vangen, daalde de geleidbaarheid opnieuw. Er werd geen lek gevonden, dus werd  het afvalwater tijdens de rest van het festival opgevangen om uitspoeling naar de Schrijnebroeksbeek te vermijden. De waardes op de MPS bleven in de loop van de dag rond de normale waarden schommelen.

Woensdag 24 augustus deden we een nacontrole. Bij het opbreken van de installaties werden geen spills of lozingen vastgesteld.

MPS Pukkelpop

Extra beveiligde koppelingen

De vastgestelde problemen lagen aan de koppelingen van de afvoerleidingen van het afvalwater. Dit konden we alleen vaststellen op het festivalterrein zelf, op het campingterrein hadden we geen zicht. Op de camping werden de toiletten gedeeltelijk afgevoerd en bestonden ze gedeeltelijk uit chemische toiletten. Alleen de douches en de catering werden naar de riolering afgevoerd, waardoor de impact van lekken op het oppervlaktewater kleiner is. De Muggenbeek stond ook droog zodat eventuele lekkages zouden infiltreren en niet verder afspoelen naar het oppervlaktewater.

Voor de volgende editie raden we de organisatoren aan om te bekijken of er de koppelingen extra beveiligd kunnen worden. Bij eventuele lekken zou er een alarm moeten kunnen ingesteld worden of een beperkte opvang voorzien worden. De organisatie trad bij meldingen of problemen altijd snel en efficiënt op om de lozing te stoppen.

controle afvalwater Pukkelpop 2

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.